Sõltuvused

Erinevad sõltuvused kimbutavad paljusid inimesi ning see pole Jumala tahe.

“Kõik on mulle lubatud, kuid kõigest ei ole kasu. Kõik on mulle lubatud, kuid miski ei tohi saada meelevallaks minu üle.” (1. Korintlastele 6:12)

Kuidas vabaneda sõltuvustest ja saavutada täielik vabadus Jeesuses Kristuses?

Sõltuvuste olemus
Pornograafia

 

Suitsetamine

 

Alkoholi- ja narkosõltuvus
Hasartmängu sõltuvus
Ravimisõltuvus