Uuestisünd

Mida tähendab uuestisünd? Miks see on ülimalt olulise tähtsusega? Ühiskonnas on mitmeid inimesi, kelle vaim ei ole tegelikult kogenud terviklikku uuestisündi. Tuntud inglise piibliõpetaja David Pawson räägib neljast olulisest aspektist, mida peaks järgima usule tulles, et toimuks normaalne areng, tuues seejuures huvitavaid võrdlusi seoses füüsilise sünniga.