Jeesus Naatsaretlane on ajalooline isik, kes suri, ärkas surnuist ja astus taevasse. Ta elas maa peal üle 2000 aasta tagasi praeguse Iisraeli riigi piirkonnas. Jeesus Kristus ütles enda kohta, et Tema on tee, tõde ja elu ning Jumala Poeg. Kõik religioonid ei vii ühise eesmärgi, sisemise vabaduse ja Jumala armastuseni. Piibel ütleb, et ainult usk Jeesusesse avab võimaluse igaveseks osaduseks hea ja õiglase Loojaga (Johannese 14:6)

Kas otsid elavat Jumalat?

Piibli sõnul jäi inimene pattulangemise tõttu eemale pühast Jumalast. Inimkonna kurjus sai lepitatud Jeesuse ristisurma kaudu. Seepärast iga inimene, kes kahetseb oma patte ja pöördub palves Jeesuse poole, leiab abi ja pääste (Luuka 24:44-47). Usk Kristusesse tagab meile peale surma igavese elu Taevas.


Kuidas palvetada? 

Jeesus Kristus, tänan, et Sinu armastus on toonud mind Sinu juurde.
Usun, et oled Jumala poeg, kes suri minu pattude eest.
Tänan, et Sinu ristisurmas on kõik minu patud lepitatud.
Võtan Sind oma südamesse vastu.
Tänan Sind, Kristus, et Sa ei jäta mind kunagi üksi
ja tõotad olla koos minuga siin maa peal minu elupäevade lõpuni.
Veedan igaviku koos Sinuga Taevase Isa juures.
Isa, aitäh, et armastad mind ja hoolitsed minu eest iga päev. Aamen.


Uuri Piiblit

Piibel on Jumala armastuskiri inimesele. Sealt leiame vastused oma küsimustele ja võime uurida Tema mõtteid ja väärtuseid. Alusta näiteks Luuka Evangeeliumist, mis jutustab loo Jeesuse elust. Luukas kirjutas selle raamatu mõeldes mittejuutidele (2 Timoteose 3:16-17).

Räägi usust oma lähedastele

Usuletulek ei ole saladus. Räägi oma sõpradele ja tuttavatele Jumala tegudest ja oma otsusest järgida Kristust oma elus. Jumal on kutsunud meid olema Tema tunnistajad ning juhtima inimesi Tema juurde. Meil on eesõigus rääkida teistele head sõnumit sellest, milline Tema on ja kuidas Ta on meie elusid muutnud (Matteuse 28:19, Roomlastele 1:16).

Leia oma kodukogudus

Uus testament julgustab liituma kogudusega, kus inimene võib kasvada nii vaimulikult kui ka oma iseloomult. Otsi oma ümbruskonnast kogudus või kodugrupp, kus jagatakse Piibliõpet ja kus võid kogeda osadust teiste kristlastega. Paulus räägib oma Uue testamendi kirjades, milline kogudus peaks olema (Efeslastele 1:23). Info Eesti koguduste kohta leiad SIIT. 

Vaata TV7 arhiivist õpetussaateid

Kinnita oma usku vaimulike saadetega. Kristlik meedia pakub julgustavaid mõtteterasid Sinu igapäevaellu ning aitab tugevdada Sinu usku.