Piibli uurimine

Piibel on kõige mõjukam raamatute kogumik inimkonna ajaloos ning selle uurimine pakub palju väärtuslikku teavet inimeste igapäevaelu jaoks. Piibel koosneb Vanast Testamendist ja Uuest Testamendist. Vana Testament koosneb 39 raamatust, mis on jagatud kolme osasse: seadus (viis Moosese raamatut), ajalugu (12 ajaloolist raamatut) ja prohvetid (22 raamatut). Uus Testament koosneb 27 raamatust ja jaguneb nelja osasse: evangeeliumid (neli raamatut), apostlite teod (üks raamat), apostlite kirjad (21 kirja) ja Ilmutuse raamat (üks raamat). Piiblist leiab erinevat tüüpi raamatuid, mis kajastavad mitmeid erinevaid teemasid ja ajaloolisi sündmusi ning annavad suunised eluks ja suhtlemiseks Jumalaga.

Piibli mõistmine võib olla aga väljakutse neile, kes pole harjunud seda lugema. Kuidas mõista Piiblit? Palvetage enne lugemist ja paluge Jumalalt juhatust, et mõista Tema sõnumit. Samuti on oluline on mõista erinevate Piibli raamatute tausta ja konteksti. Piibliõppega seotud saated aitavad paremini orienteeruda ja saada tervikpilti. Võid vaadata Piibliga seotud saateid teemapõhiselt või uurida Piiblit raamatute ja kirjakohtade kaupa.

 

Piibli uurimine kirjakohtade kaupa

 

Piibli uurimine teemade kaupa


Eestimaised õpetussaated

Välismaised õpetussaated

Animeeritud ülevaade

“Piibliseletus” pakub animeeritud videosid Piibli eri raamatutest ja teemadest. Missioon on aidata inimestel paremini mõista Piiblit kui tervikut ja selle kandvat sõnumit.”Piibliseletuse” kasulikud materjalid on järele vaadatavad Piibliseletuse kodulehelt. Arhiiv täieneb jooksvalt.