Danny Silk - Austuse kultuur

Danny Silk - Austuse kultuur

Vaata viimast osa
Austuse kultuur tutvustab lootuse, austuse ja eesmärgiga täidetud elukeskkonda! Danny Silk esitab kirikule väljakutse katsuda läbi oma juhtimisstruktuur, tuues esile avarapilgulise nägemuse koguduse viiest teenimisametist. Jeesus räägib ühest väga olulisest printsiibist Matteuse 20:25-26: "Te teate, et rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija." Alles siis, kui hakkame praktiseerima vastastikuses austuses üksteisest ette jõudmist, saame tõesti tuua Jumala riigi maa peale. Võid praktiseerida seda võimsat õpetust igapäevaselt perekonnas, töökohas, kogukonnas, koguduses ja teenistuses ning kõikjal, kus puutud kokku inimestega.

Danny Silk teenib koos oma abikaasa Sheriga Betheli koguduses, Reddingis Californias. Danny on Ülemaailmse Muutumise Instituudi direktor ja Betheli meeskonna arengujuht. Danny ja Sheri Silk on asutanud õppeteenistuse nimega Love on Purpose, mis on mõeldud pere- ja kogukondadele üle maailma.

Tulevad saated

Saatekava »