Tulekul

Uuemad

  Näita eetris olnud saateid
 • Tavaliselt, kui räägitakse Pühast Maast, mõeldakse selle all tänast Iisraeli. Selles episoodis aga läheme üle piiride ja vaatame piirkonda teisel pool Jordani jõge, kus toimus väga palju piiblisündmuseid ning elas ja tegutses mitmeid Piibli inimesi. Kutsume sind koos meiega avastama tänase Jordaania piiblisündmuste toimumise kohti. ( Osa: 9 )

  Vaata arhiivist
 • Kuidas tõeliselt andestada? ( Osa: 18 )

  Vaata arhiivist
 • Theo ja sõbrad: Ela palvetades

  ( Osa: 9 )

 • Multifilmid: Mooses

  ( Osa: 10 )

 • Maailmas pole ühtki teist usundit peale kristluse, mis edastaks jumalikku ilmutust kirja kaudu. Mistõttu kasutas Jumal inimeste isiklikke kirju, et luua Pühakirja? Kui algkogudusel ei oleks probleeme, ei oleks Piiblis ka ühtki Pauluse kirja, mis moodustavad pea 2/3 Uuest Testamendist. "Tänu Jumalale, et Uue Testamendi kogudused polnud täiuslikud!" õhkab David Pawson. ( Osa: 9 )

  Vaata arhiivist
 • Ei ole Jeesusest usaldusväärsemat. Inimestele ei saa me tihti toetuda, kuid Issand on lubanud olla meie lähedal alati, kui Teda vajame. Kris Robbie jagab sõna ja laulu, mis julgustab meid rajama oma elu just sellele alusele. ( Osa: 6 )

  Vaata arhiivist
 • Piibli mõistmiseks tuleb esmalt õppida tundma erinevaid kirjanduslikke stiile, mida piibliautorid kasutavad. ( Osa: 2 )

 • 46%

  Mika on erakonna Põlissoomlased esindaja parlamendis, kes ei karda seista kristlike väärtuste ja põhimõtete eest ning jagada Jeesusest nii oma kolleegide ja teisegagi. Ta ütleb, et kristlased peaksid olema julgemad astuma välja ja jagama oma usku ning Jumalas peituvat lootust. Ühtlasi on ta ühingu “Tagasi ellu” juht ja rajaja, mis tegeleb problemaatiliste laste ja noortega, aidates suunata neid õigele teele. ( Osa: 162 )

  Vaata saadet Vaata arhiivist
 • Inimese teadlike või mitteteadlike valikute tulemusena võib me elus olla kurjuse altareid, mis takistavad Jumala tööd ja palvevastuste esile tulekut. Need altarid ühes oma negatiivse väega on aga lammutatavad, kui teame meile kuuluvaid õigusi ja relvi. Millised on need altarid ja kuidas neid murda, sellest seekord juttu tulebki. ( Osa: 778 )

  Vaata arhiivist
 • Superraamat: Alguses

  Mis juhtus universumi loomisel? ( Osa: 1 )

 • Milline ülesanne on Jumalal sinule? Piiblis räägitakse erinevatest andidest, mida Jumal annab inimestele Tema riigi ja koguduse ülesehitamiseks. Sageli kohtavad inimesed raskusi enda koha või eesmärgi leidmisel. Rory Kaye räägib erinevatest kutsumustest ning kuidas leida oma and Jumala riigis. ( Osa: 9 )

  Vaata arhiivist
 • Karjasekirjad: Igavikust

  Mis juhtub kui vaadata oma elu igavikulisest perspektiivist? Kas meie seisukohad, mõttemallid, suhtumised ja elu muutuvad pärast selle mõttetera rakendamist? ( Osa: 16 )

  Vaata arhiivist
 • Üks elu: Kukkusin läbi

  Gracia - tõeline musterlaps ja priimus koolis - vedas kõikide ootusi alt, kui jättis pooleli oma õpingud mainekas ülikoolis. Samas sai neiule selgeks, et inimeste heakskiidust olulisem on Jumala heakskiit ja et näiline läbikukkumine juhtis teda hoopis tema tegeliku kutse -ja eesmärgini elus. ( Osa: 4 )

  Vaata arhiivist
 • Lapse põhivajaduste eest hoolitsemise juurde kuuluvad ka lähedus, emotsioonid ja tunnete eluterve väljendamine. Laps võtab omaks kõik juhised, õpetuse, reeglid ja elulised oskused, eelkõige hea suhte ja eeskuju kaudu, mistõttu vanemal on oluline mõista ka iseennast ja oma tundeid-käitumist, mis on sageli mõjutatud ta enda lapsepõlvest ja elus kogetud lähisuhetest. ( Osa: 2 )

  Vaata arhiivist
 • Olenemata, kas oled leinas, haige tunned südamevalu, koged hülgamist, reetmist või muid probleeme, on sul võimalik saada Jumalalt jõudu, et tõusta taas püsti ja viia täide saatus ja unistus, mille Ta on sinu südamesse kasvama pannud. Ühtlasi räägib ülistusjuht Lydia Marrow, mis on tõeline ülistus ja Jumala auhiilgus. ( Osa: 21 )

  Jõuavad arhiivi
 • * Sean leidis endale "Poissmehe" saatest abikaasa, olles samas oma elava usuga tunnistuseks ja inspiratsiooni allikaks paljudele. * Tim igatses olla maailma kiireim mees, olles selle nimel tegema, mida iganes. Tegigi, langedes oma elu sügavaimasse auku, kust Jumal ta uuesti välja tõmbas. ( Osa: 387 )

  Vaata arhiivist
 • Pühal Vaimul on meie kui usklike elus keskne roll. Tema on see, kes teeb meie sees tööd ning annab väe viia evangeeliumi kõike maailma. Tema tõstab meid kõrgemale tavalisest elust, et saaksime kõndida üleloomulikkuse rada. ( Osa: 33 )

  Jõuavad arhiivi
 • Hing ja ihu

  Milline ühendus on juutidel ajaloolise Iisraeli maa ja Jeruusalemmaga? Dokumentaal, kus erinevad poliitikud, ülikoolide professorid, ajaloolased ning teiste ühiskonnaharude esindajad räägivad juudirahva tekkest, selle rahvuslikust identiteedist ja rollist maailma ajaloos ning seosest Iisraeli maaga.

 • Kes on Püha Vaim ja mis on vaimukeeled? ( Osa: 2 )

  Vaata arhiivist
 • Inimese teadlike või mitteteadlike valikute tulemusena võib me elus olla kurjuse altareid, mis takistavad Jumala tööd ja palvevastuste esile tulekut. Need altarid ühes oma negatiivse väega on aga lammutatavad, kui teame meile kuuluvaid õigusi ja relvi. Millised on need altarid ja kuidas neid murda, sellest seekord juttu tulebki. ( Osa: 778 )

  Vaata arhiivist
 • Superraamat: Alguses

  Mis juhtus universumi loomisel? ( Osa: 1 )

 • Milline ülesanne on Jumalal sinule? Piiblis räägitakse erinevatest andidest, mida Jumal annab inimestele Tema riigi ja koguduse ülesehitamiseks. Sageli kohtavad inimesed raskusi enda koha või eesmärgi leidmisel. Rory Kaye räägib erinevatest kutsumustest ning kuidas leida oma and Jumala riigis. ( Osa: 9 )

  Vaata arhiivist
 • Karjasekirjad: Igavikust

  Mis juhtub kui vaadata oma elu igavikulisest perspektiivist? Kas meie seisukohad, mõttemallid, suhtumised ja elu muutuvad pärast selle mõttetera rakendamist? ( Osa: 16 )

  Vaata arhiivist
 • Üks elu: Kukkusin läbi

  Gracia - tõeline musterlaps ja priimus koolis - vedas kõikide ootusi alt, kui jättis pooleli oma õpingud mainekas ülikoolis. Samas sai neiule selgeks, et inimeste heakskiidust olulisem on Jumala heakskiit ja et näiline läbikukkumine juhtis teda hoopis tema tegeliku kutse -ja eesmärgini elus. ( Osa: 4 )

  Vaata arhiivist
 • Lapse põhivajaduste eest hoolitsemise juurde kuuluvad ka lähedus, emotsioonid ja tunnete eluterve väljendamine. Laps võtab omaks kõik juhised, õpetuse, reeglid ja elulised oskused, eelkõige hea suhte ja eeskuju kaudu, mistõttu vanemal on oluline mõista ka iseennast ja oma tundeid-käitumist, mis on sageli mõjutatud ta enda lapsepõlvest ja elus kogetud lähisuhetest. ( Osa: 2 )

  Vaata arhiivist
 • Olenemata, kas oled leinas, haige tunned südamevalu, koged hülgamist, reetmist või muid probleeme, on sul võimalik saada Jumalalt jõudu, et tõusta taas püsti ja viia täide saatus ja unistus, mille Ta on sinu südamesse kasvama pannud. Ühtlasi räägib ülistusjuht Lydia Marrow, mis on tõeline ülistus ja Jumala auhiilgus. ( Osa: 21 )

  Jõuavad arhiivi
 • * Sean leidis endale "Poissmehe" saatest abikaasa, olles samas oma elava usuga tunnistuseks ja inspiratsiooni allikaks paljudele. * Tim igatses olla maailma kiireim mees, olles selle nimel tegema, mida iganes. Tegigi, langedes oma elu sügavaimasse auku, kust Jumal ta uuesti välja tõmbas. ( Osa: 387 )

  Vaata arhiivist
 • Pühal Vaimul on meie kui usklike elus keskne roll. Tema on see, kes teeb meie sees tööd ning annab väe viia evangeeliumi kõike maailma. Tema tõstab meid kõrgemale tavalisest elust, et saaksime kõndida üleloomulikkuse rada. ( Osa: 33 )

  Jõuavad arhiivi
 • Hing ja ihu

  Milline ühendus on juutidel ajaloolise Iisraeli maa ja Jeruusalemmaga? Dokumentaal, kus erinevad poliitikud, ülikoolide professorid, ajaloolased ning teiste ühiskonnaharude esindajad räägivad juudirahva tekkest, selle rahvuslikust identiteedist ja rollist maailma ajaloos ning seosest Iisraeli maaga.

 • Kes on Püha Vaim ja mis on vaimukeeled? ( Osa: 2 )

  Vaata arhiivist
 • * Sean leidis endale "Poissmehe" saatest abikaasa, olles samas oma elava usuga tunnistuseks ja inspiratsiooni allikaks paljudele. * Tim igatses olla maailma kiireim mees, olles selle nimel tegema, mida iganes. Tegigi, langedes oma elu sügavaimasse auku, kust Jumal ta uuesti välja tõmbas. ( Osa: 387 )

  Vaata arhiivist
 • Pühal Vaimul on meie kui usklike elus keskne roll. Tema on see, kes teeb meie sees tööd ning annab väe viia evangeeliumi kõike maailma. Tema tõstab meid kõrgemale tavalisest elust, et saaksime kõndida üleloomulikkuse rada. ( Osa: 33 )

  Jõuavad arhiivi
 • Hing ja ihu

  Milline ühendus on juutidel ajaloolise Iisraeli maa ja Jeruusalemmaga? Dokumentaal, kus erinevad poliitikud, ülikoolide professorid, ajaloolased ning teiste ühiskonnaharude esindajad räägivad juudirahva tekkest, selle rahvuslikust identiteedist ja rollist maailma ajaloos ning seosest Iisraeli maaga.

 • Kes on Püha Vaim ja mis on vaimukeeled? ( Osa: 2 )

  Vaata arhiivist
 • Inimese teadlike või mitteteadlike valikute tulemusena võib me elus olla kurjuse altareid, mis takistavad Jumala tööd ja palvevastuste esile tulekut. Need altarid ühes oma negatiivse väega on aga lammutatavad, kui teame meile kuuluvaid õigusi ja relvi. Millised on need altarid ja kuidas neid murda, sellest seekord juttu tulebki. ( Osa: 778 )

  Vaata arhiivist
 • Superraamat: Alguses

  Mis juhtus universumi loomisel? ( Osa: 1 )

 • Milline ülesanne on Jumalal sinule? Piiblis räägitakse erinevatest andidest, mida Jumal annab inimestele Tema riigi ja koguduse ülesehitamiseks. Sageli kohtavad inimesed raskusi enda koha või eesmärgi leidmisel. Rory Kaye räägib erinevatest kutsumustest ning kuidas leida oma and Jumala riigis. ( Osa: 9 )

  Vaata arhiivist
 • Karjasekirjad: Igavikust

  Mis juhtub kui vaadata oma elu igavikulisest perspektiivist? Kas meie seisukohad, mõttemallid, suhtumised ja elu muutuvad pärast selle mõttetera rakendamist? ( Osa: 16 )

  Vaata arhiivist
 • Üks elu: Kukkusin läbi

  Gracia - tõeline musterlaps ja priimus koolis - vedas kõikide ootusi alt, kui jättis pooleli oma õpingud mainekas ülikoolis. Samas sai neiule selgeks, et inimeste heakskiidust olulisem on Jumala heakskiit ja et näiline läbikukkumine juhtis teda hoopis tema tegeliku kutse -ja eesmärgini elus. ( Osa: 4 )

  Vaata arhiivist
 • Lapse põhivajaduste eest hoolitsemise juurde kuuluvad ka lähedus, emotsioonid ja tunnete eluterve väljendamine. Laps võtab omaks kõik juhised, õpetuse, reeglid ja elulised oskused, eelkõige hea suhte ja eeskuju kaudu, mistõttu vanemal on oluline mõista ka iseennast ja oma tundeid-käitumist, mis on sageli mõjutatud ta enda lapsepõlvest ja elus kogetud lähisuhetest. ( Osa: 2 )

  Vaata arhiivist
 • Olenemata, kas oled leinas, haige tunned südamevalu, koged hülgamist, reetmist või muid probleeme, on sul võimalik saada Jumalalt jõudu, et tõusta taas püsti ja viia täide saatus ja unistus, mille Ta on sinu südamesse kasvama pannud. Ühtlasi räägib ülistusjuht Lydia Marrow, mis on tõeline ülistus ja Jumala auhiilgus. ( Osa: 21 )

  Jõuavad arhiivi
 • * Sean leidis endale "Poissmehe" saatest abikaasa, olles samas oma elava usuga tunnistuseks ja inspiratsiooni allikaks paljudele. * Tim igatses olla maailma kiireim mees, olles selle nimel tegema, mida iganes. Tegigi, langedes oma elu sügavaimasse auku, kust Jumal ta uuesti välja tõmbas. ( Osa: 387 )

  Vaata arhiivist
 • Pühal Vaimul on meie kui usklike elus keskne roll. Tema on see, kes teeb meie sees tööd ning annab väe viia evangeeliumi kõike maailma. Tema tõstab meid kõrgemale tavalisest elust, et saaksime kõndida üleloomulikkuse rada. ( Osa: 33 )

  Jõuavad arhiivi
 • Hing ja ihu

  Milline ühendus on juutidel ajaloolise Iisraeli maa ja Jeruusalemmaga? Dokumentaal, kus erinevad poliitikud, ülikoolide professorid, ajaloolased ning teiste ühiskonnaharude esindajad räägivad juudirahva tekkest, selle rahvuslikust identiteedist ja rollist maailma ajaloos ning seosest Iisraeli maaga.

 • Kes on Püha Vaim ja mis on vaimukeeled? ( Osa: 2 )

  Vaata arhiivist
 • Inimese teadlike või mitteteadlike valikute tulemusena võib me elus olla kurjuse altareid, mis takistavad Jumala tööd ja palvevastuste esile tulekut. Need altarid ühes oma negatiivse väega on aga lammutatavad, kui teame meile kuuluvaid õigusi ja relvi. Millised on need altarid ja kuidas neid murda, sellest seekord juttu tulebki. ( Osa: 778 )

  Vaata arhiivist
 • Superraamat: Alguses

  Mis juhtus universumi loomisel? ( Osa: 1 )

 • Milline ülesanne on Jumalal sinule? Piiblis räägitakse erinevatest andidest, mida Jumal annab inimestele Tema riigi ja koguduse ülesehitamiseks. Sageli kohtavad inimesed raskusi enda koha või eesmärgi leidmisel. Rory Kaye räägib erinevatest kutsumustest ning kuidas leida oma and Jumala riigis. ( Osa: 9 )

  Vaata arhiivist
 • Karjasekirjad: Igavikust

  Mis juhtub kui vaadata oma elu igavikulisest perspektiivist? Kas meie seisukohad, mõttemallid, suhtumised ja elu muutuvad pärast selle mõttetera rakendamist? ( Osa: 16 )

  Vaata arhiivist
 • Üks elu: Kukkusin läbi

  Gracia - tõeline musterlaps ja priimus koolis - vedas kõikide ootusi alt, kui jättis pooleli oma õpingud mainekas ülikoolis. Samas sai neiule selgeks, et inimeste heakskiidust olulisem on Jumala heakskiit ja et näiline läbikukkumine juhtis teda hoopis tema tegeliku kutse -ja eesmärgini elus. ( Osa: 4 )

  Vaata arhiivist
 • Lapse põhivajaduste eest hoolitsemise juurde kuuluvad ka lähedus, emotsioonid ja tunnete eluterve väljendamine. Laps võtab omaks kõik juhised, õpetuse, reeglid ja elulised oskused, eelkõige hea suhte ja eeskuju kaudu, mistõttu vanemal on oluline mõista ka iseennast ja oma tundeid-käitumist, mis on sageli mõjutatud ta enda lapsepõlvest ja elus kogetud lähisuhetest. ( Osa: 2 )

  Vaata arhiivist
 • Olenemata, kas oled leinas, haige tunned südamevalu, koged hülgamist, reetmist või muid probleeme, on sul võimalik saada Jumalalt jõudu, et tõusta taas püsti ja viia täide saatus ja unistus, mille Ta on sinu südamesse kasvama pannud. Ühtlasi räägib ülistusjuht Lydia Marrow, mis on tõeline ülistus ja Jumala auhiilgus. ( Osa: 21 )

  Jõuavad arhiivi
 • Rääkides tõsiasjast, et Jumala sooviks on, et kõik inimesed oleksid terved, tekib tahes tahtmata küsimus, miks siis kõik ei tervene. Ühest ja lihtsat vastust sellele pole, kuna sellega on seotud mitmeid erinevaid nüansse. Andrew Wommack õpetab antud teemal. ( Osa: 72 )

  Vaata arhiivist
 • Theo ja sõbrad: Ela palvetades

  ( Osa: 9 )

 • Laulumaa: L 27.11.

  Saates esinevad Kertu Kärp, Brylen-Demiry Toomsalu, Lisette Sagaja, Pille-Riin Pulman, Katri Kade ( Osa: 62 )

  Vaata arhiivist
 • Millist mõjukust vajab Kristuse ihu, kas seda üldse vaja on? Kuidas me üldse suudame seda, mida Jumal meilt soovib? Neile ja paljudele teistele küsimustele leiab vastuse seekordses saates Larry ja Deborah Miningeriga. ( Osa: 86 )

  Vaata arhiivist
 • Kuidas end nii eesti rahvana kui kogudusena positsioneerida keset murdelist ajaetappi? Kui Jeesus ütles Mt. 28 peatüki lõpus, et me läheksime kogu maailma ja teeksime jüngriteks kõik rahvad, siis kõlaks see tänapäeval nii:" Minge kogu maailma erinevatele ühiskonna aladele, viies sinna minu valitsuse printsiibid. Esitlege mind ja minu seadusi maistes valitsustes, kohtusüsteemides, hariduses, ärimaailmas, meelelahutuses ja perekondades. ( Osa: 23 )

  Jõuavad arhiivi
 • Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Ago Lilleorg räägib Jumalast, kes hoolib tavainimesest väga sügaval viisil. Milline on elu koos Jumalaga? ( Osa: 21 )

  Vaata arhiivist
 • Esiistmel: Lili-Ann Karppinen

  Lili-Ann kasvas üles alkohoolikust isaga ning hakkas 12-aastaselt ka ise seda tarbima. Ees seisid aastad täis pilkast pimedust ja enesetapukatseid, kuid Surma asemel kohtus ta hoopis Eluga. ( Osa: 5 )

  Vaata arhiivist
 • Sa tunned mind

  Psalm 139:3: "Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali-olemise, ja kõik mu teed on sulle tuttavad."

  Vaata arhiivist
 • Klubi 700: L 22.1.

  * Lugu noorest mehest Tyce’st, kes kannatas 7 aastat POTS-sündroomi tõttu, kuid kes palve ja paastu peale sai lõpuks terveks * Benny Hinn jagab erilisi uudiseid oma viimaselt krussaadilt * Vastused vaatajate küsimustele. ( Osa: 498 )

  Vaata arhiivist
 • TV7 Jeruusalemma uudised: L 1.10.

  Mõned teemad - Jõulised sõnavõtud ÜRO Peaassambleel; Paremtiival edumaa Iisraeli valimisküsitlustes; Kolmas tempel taas rambivalguses. ( Osa: 730 )

  Jõuavad arhiivi
 • Lootusel on nimi

  Dokfilm erakordsetest kaasaja Jumala naistest, kes on vastanud Jumala kutsele jaatavalt ja läinud teenima paikadesse, kuhu paljud teised ei läheks. Olgu selleks siis hüljatud, ohtlikud naabruskonnad või kauged maad nagu Hiina, Süüria või Kongo. Jumal on tegemas enneolematuid asju nende ja nende perede läbi, mille kohta Heidi Baker ütleb, et tegelikult teeks Jumal seda kõigi läbi, kes vaid usuvad Temasse ja usaldavad Teda, hoides oma pilgu Temal. Tõeliselt inspireerivad, julgustavad ja õhutavad lood kõigile kristlastele – sõltumata soost, vanusest või kiriklikust taustast.

 • Rääkides tõsiasjast, et Jumala sooviks on, et kõik inimesed oleksid terved, tekib tahes tahtmata küsimus, miks siis kõik ei tervene. Ühest ja lihtsat vastust sellele pole, kuna sellega on seotud mitmeid erinevaid nüansse. Andrew Wommack õpetab antud teemal. ( Osa: 72 )

  Vaata arhiivist
 • Theo ja sõbrad: Ela palvetades

  ( Osa: 9 )

 • Laulumaa: L 27.11.

  Saates esinevad Kertu Kärp, Brylen-Demiry Toomsalu, Lisette Sagaja, Pille-Riin Pulman, Katri Kade ( Osa: 62 )

  Vaata arhiivist

Pangalink

Vali summa:

Anneta helistades!

900 1770 (kõnehind 10 eur)
Juhend: Annetamiseks kuula sõnum lõpuni.