Mis on vaimukeeled ja ristimine Püha Vaimuga? Juennine Fox räägib võõraste ehk vaimukeelte tähtsusest ja usklike pärandist Jumala riigis. "Saatan ei taha, et sul oleks vägi vaid ta tahab sind hoida väeta, sest siis saab ta sind rõhuda ja kinni hoida," kinnitab ta.

Apostlite teod 2:4-8: "Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida. Jeruusalemmas oli aga elamas juute, vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taeva all. Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond, ja kõiki valdas hämmastus, sest igaüks kuulis räägitavat oma murret. Nad jahmusid ja panid imeks, öeldes: "Ennäe, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased? Kuidas siis meist igaüks kuuleb oma sünnimaa murret?""

Johannese 14:12: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen Isa juurde.."

Juennine Fox - tervenemine kuulub sinule

Jeesus tahab inimesi tervendada. Ta suri ristil ka meie tervise eest. Saatesari käsitleb seda teemat Piibli valgusel.

Juennine Fox on tervendusevangelist. Ta on mitmeid aastaid sõitnud ringi kogu maailmas, kuulutades sõnumit Jeesusest Kristusest ja tema tervendavast väest.

  • Esimene saade: 15. juuni 2017, Taevas TV7
  • Osa number: 7
  • Kestus: 30 min
  • Keeled:
  • inglise
  • Subtiitrid:
  • soome, eesti