Taevas TV7 on pühendunud üksikisikute õiguste kaitsele ja isikuandmete turvalisuse tagamisele vastavalt ELi andmekaitsenõuetele nagu seda nõuab GDPR (isikuandmete kaitse üldmäärus). Käesolevas dokumendis selgitame, kuidas Taevas TV7 kogub, kasutab ja säilitab isiklikku teavet.

Registripidaja:

Taevas TV7

Aadress: Ristiku 10, 10612 Tallinn

E-mail: tv7@tv7.ee

Töötlemise kirjeldus

Kasutatavad valdkonnad:

– TV7 Uudised lehe toimetamine
– TV7 tooted (raamatud, DVD-d)
– Vabatahtlik osalus (TV7 Uudised lehe levitamine ja palvetegevus)

Isikuandmete kategooriad

Töötleme alljärgnevaid isikuandmeid:

– nimi
– aadress
– e-mail
– telefoninumber
– makseandmed
– ostu ja müügi ajalugu

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Töötleme isikuandmeid alljärgnevate põhimõtete alusel:

– kui isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete rakendamiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

– kui isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks seoses raamatupidamise seadusega.

– kui isikuandmete töötlemine on vajalik Taevas TV7 avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks nagu nt ajalehtede saatmisel, palvetegevusel, krediidi kontrollimisel või muu tõhusa koostöö ja teenuste pakkumisel.

Säilitamine

Säilitame isikuandmeid nii kaua kui seda on allnimetatud tegevusteks vaja:

– kui meil on andmesubjektiga aktiivne kliendisuhe, säilitame isikuandmeid kliendisuhte lõppemiseni, vastavalt raamatupidamise seadusele, v.a juhul kui ei ilmne vajadust pikema-ajaliseks säilitamiseks.

– kui andmesubjekt on andnud nõusoleku TV7 Uudised lehe tellimiseks või vabatahtlikuks osaluseks, säilitame isikuandmeid hetkeni, mil andmesubjekt võtab nõusoleku tagasi.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus, millal iganes

– saada infot oma isikuandmete töötlemise kohta
– nõuda ebatäpsuste ja vigade parandamist oma isikuandmetes ja oma isikuandmete täiendamist
– vaidlustada oma isikuandmete töötlemist isiklikul põhjusel

– saada elektroonilisel kujul oma isikuandmeid
– nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist

Igal andmesubjektil on õigus esitada kaebus vastavale järelevalveasutusele või Euroopa Liidu liikmesriigi järelevalveasutusele, kus asub andmesubjekti elukoht või töökoht juhul, kui andmesubjekt leiab, et tema isikuandmeid ei ole töödeldud kooskõlas andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.

Isikuandmete edastamine väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda põhineb kehtivatel isikuandmete töötlemist käsitlevatel õigusaktidel ja seda tehakse kooskõlas nimetatud õigusaktidega.

Küpsised

Meie veebisait kasutab küpsiseid analüüsimiseks ja reklaamide esitamiseks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida tuleb kasutaja terminalis salvestada. Küpsiste vananemisel eemaldab need brauser ning kasutaja võib brauseriseadete abil küpsiste kustutamise või blokeerimise lõpetada. Küpsiste haldamise kohta lisateabe saamiseks vaadake oma brauseri juhendit.

Analüütiliste andmete abil saame jälgida ja täiendada meie saidi tehnilisi funktsioone. Ühtlasi saame statistika abil aidata kaasa saidi sisu arendamisele, et see vastaks me kasutajate huvidele. Andmete analüüsis kogutakse teavet külastatud lehe, kasutatud brauseri, operatsioonisüsteemi ja videote vaatamise kohta. Andmete analüüsiks jaoks kasutame Google Analytics’ i teenust, kus teie saadetud teave on anonüümne. Lisateavet Google Analyticsi andmetöötluse ja teie andmete kogumise takistamise kohta leiate siit.

Taevas TV7 mobiilirakendused

Taevas TV7 pakub rakendusi, millega saab vaadata telekanalit otse mobiilseadmest. Taevas TV7 rakendused on saadaval tasuta Google Play poest ja Apple’i rakenduste poodidest telefonide ja tahvelarvutite jaoks. Järgnevas lõigus tutvustatakse Taevas TV7 rakenduste üldisi privaatsuspõhimõtteid.

Taevas TV7 rakendused ei kogu ega nõua kasutajalt isiklikku teavet, kuid rakenduste kaudu videote vaatamine ja info video veateadete kohta salvestub serveri logidesse. Logides salvestub näiteks vaatamise aeg, vaadatava videot, IP-aadressija üldteave kasutatava terminali kohta. Antud logisid kasutatakse ainult eelnenud lõigus (“küpsised”) kirjeldatud analüüsik ja neid ei saa kombineerida ühegi muu kasutaja poolt esitatud isikuandmega. Rakendustes ei kasutata kolmandate osapoolte analüütilisi teenuseid nagu Google Analytics.

Kontakt

Lisateabe saamiseks võta ühendust kontakttelefonil 44 2227 või saada e-kiri aadressile tv7@tv7.ee