Taevas TV7 tegevuse vundamendiks on Jumala Sõna ehk Piibel.  Kanal viib täide Jeesuse antud suurt misjonikäsku (vt Matteuse 28:16-20) viia rõõmusõnum Temast kõikjale maailma.

TV7 tunnistab oma tegevuse läbi, et Kristuse ristisurm on taastanud kõigile inimestele tee osadusse Jumalaga (vt Roomlastele 10:13).

Telekanali majanduslik pool põhineb kristlik-eetilisel ja moraalselt püsival annetuste süsteemil. Taevas TV7 on oikumeenilis-kristlik apoliitiline kanal. Telekanali eesmärgiks on olla ühendavaks lüliks kristlikul maastikul, aidates erinevatest denominatsioonidest tulevatel kristlastel üksteiselt õppida ning ehituda üheks Kristuse ihuks (vt Matteuse 22:36-40).