Uus ärkamislaine Eestis?

image Uus ärkamislaine Eestis? Foto: Anete Toming

Mitmed prohvetid on ennustanud, et Eestisse jõuab vaimulik ärkamine. Rootsi teoloogiadoktor Peter Nordberg on üks neist, keda Jumal on kõnetanud väga selgelt seoses Eestiga. Seetõttu on ta on sageli külastanud Eestit ja siin teeninud. Mees, kes on näinud Jumala imesid 40 aastat, on täiesti veendunud ja põnevil, et Eestit ootab ees uus ärkamine, mis saab olema lausa eeskujuks teistele Euroopa riikidele.

Peter Nordbergi intervjueeris Annika Kuusk.


2023. aasta juuli lõpus toimunud kogunemised Järvamaa Kristlikus Keskuses ja mujal üle Eesti süütasid Püha Vaimu ärkamise tule. 31.076.08.2023 koguneti  Nõmme Baptisti Koguduses ja Tallinna Metodisti Kirikus spontaanselt ärkamisteenistustele, mis kandsid nime “Ärkame koos”. Pärast seda tuli ka prohvetlikke sõnumeid koosolekute jätkumise kohta. Teine laine 2023. a novembris tõi inimesed kokku Tallinna Metodisti Kirikusse. Kõikidel teenistustel räägiti prohveteeringutest, otsiti Jumala ligiolu, ülistati ja palvetati üheskoos. Mitmed inimesed täitusid Püha Vaimuga, Jumal tegi üleloomulikke imesid. 

 

Uus ärkamine Eestis_ Vestleme Rootsi teoloogiadoktor Peter Nordbergiga.
Rootsi teoloogiadoktor Peter Nordberg. Foto: erakogu

17-aastaselt kogesite Püha Vaimu vägevust nii võimsal moel ja sellest ajast peale olete olnud tunnistajaks paljudele üleloomulikele Jumala imedele erinevates riikides. Mida olete nende 40 aasta jooksul Jumala kohta õppinud ?

 

Kõik see on olnud elukestev ja pikk teekond. Kasvasin üles kristlikus peres ning nende aastate jooksul nägin paljusid üleloomulikke Püha Vaimu ilminguid, nt kuidas inimesed täitusid Püha Vaimuga, tervenesid, vaegnägijad said nägijaks, kurjad vaimud lahkusid.

Juba väga varases nooruses kohtusin Jeesusega. See oli väga elumuutev kogemus. Aasta hiljem kutsuti mind koguduse suvelaagrit juhtima ning seal kogesin kõike seda, mida on kirjeldatud evangeeliumites ja Apostlite tegude raamatus. Käisime suvelaagrilistega tänavatel evangeeliumit kuulutamas ja inimeste eest palvetamas. Nägime rohkelt üleloomulikke tervenemisi, seega juba esimestel aastatel koos Jumalaga käies jõudsin väga sügava veendumuseni, et Jeesus ei ole minu jaoks kaugelolev, vaid Ta on lähedal. Imede kaudu Ta näitab meile, et hoolib meist.  Õppisin ka seda, et Jumala dimensioon sai inimkonnale kättesaadavaks läbi Püha Vaimu väljavalamise nelipühipäevil, mil äkitselt kostis taevast tugev tuulehoog ning jüngrid täitusid Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima erinevates keeltes, nii et igaüks kuulis neid rääkimas oma emakeelt. Paljud inimesed said ristitud ning tol päeval liitus ligi 3000 inimest jüngritega.

Töötasin noore pastorina Päästearmees ja ühel kevadel anti mulle korraldus  kolida uude kohta järgmise paari kuu jooksul. Palusin Jumalat, et Ta mind juhataks ja aitaks uues ülesandes. Ühel päeval Piiblit lugedes ütles Püha Vaim mulle väga selgelt: “Peter, sa lihtsalt puhka minus ja ma teen sulle uksed lahti.” Mäletan selgelt, kuidas kirjutasin selle oma päevikusse ja tundsin südames rahu, hoidsin seda sõnumit oma südames. Umbes kuu aega hiljem ühel konverentsil kohtusin oma vana tuttavaga, keda ma polnud mitu aastat näinud ja kes ütles: “Peter, see on nüüd imelik, aga Jumal rääkis mulle koosolekul sinust ja ütles sellised sõnad: “Sa lihtsalt puhka minus ja ma teen sulle uksed lahti.”” Need olid täpselt need sõnad, mida ma oma päevikusse kirjutasin! 

Muidugi oli see üks lugematutest kogemustest, mis aitasid mõista, et kui käid Jumalaga, oled avatud Tema häälele ning kuuletud Talle, siis Ta hakkab sinuga suhtlema. Aastaid tagasi õppisin ka seda, et kui suur usk täidab ruumi, siis muutub Püha Vaimu dimensioon käegakatsutavaks, ja kõik on võimalik! Seepärast peame tegema koostööd Püha Vaimuga, sest me ei ole alati kohe valmis võtma vastu kõike, mis selles dimensioonis leidub. Küll aga saame minna üha sügavamale ja kogeda üha rohkem Püha Vaimu.

Olete korduvalt öelnud, et Teil on Eesti suhtes eriline tunne. Püha Vaimu kaudu näete, et tulemas on ärkamine. Kuidas on Püha Vaim sellest märku andnud?

2023. aasta märtsis sain erakordselt selge sõnumi Jumalalt, kui olin koosolekul koos pastor Mart Metsalaga. Püha Vaim ütles, et Eestis on potentsiaal sellise ärkamislaine tekkeks, nagu pole varem nähtud ning sellel on võime haarata endaga kaasa kõik uskkonnad. Suvel algaski suurem Püha Vaimu väljavalamine Eesti erinevates paikades, millega Jumal kinnitas, et selle lainega saab edasi liikuda ning see võib areneda suuremaks. 


Jumalal on oma plaanid, aga milline on inimeste roll selles uues, algavas ärkamises?

Ma arvan, et Jumalal on selge strateegia. Kreekakeelses Piiblis kutsutakse Uue Testamendi aega sõnaga synergeo, mis tähendab koostööd Jumalaga. Jumal räägib erinevate inimestega ning küsib, kas oleme valmis Temaga koostööd tegema. Selliselt toimib ka prohvetlik vaimuand – selle eesmärk on valmistada ette Jumala rahvast Tema plaanide jaoks. Meie roll on süvendada ja tugevdada nii isiklikku kui ka ühist sidet Jumalaga.

Ma näen, et Eestis toimub midagi ainulaadset seetõttu, et Eesti ei ole väga suur ning erinevate liikumiste ja koguduste vahel valitseb avatus. Eesti koguduste juhid püüdlevad suurema eesmärgi suunas – nad ei jää kinni ainult enda koguduse projektidesse, vaid näevad asju laiemalt. Enda asjades pole midagi halba, kuid sellest kõrgemal võiks olla igatsus näha suuremat Jumala plaani ja Tema Kuningriigi teostumist. Ärkamisteenistuste kaudu kutsub Jumal meid liituma Tema suurema plaaniga, vastama Tema prohvetlikule üleskutsele tulla kokku kui üks Kristuse ihu. Me peame kutsuma kaasa kõiki ja olema avatud. Samas alati on olnud nii, et Jumal valib mõned inimesed eestvedajaks. Ma näiteks ise pole palunud või öelnud, et peaksin nendel teenistustel kõnelema. Eesti koguduste juhid kutsuvad mind aeg-ajalt tagasi, seega näib, et Jumal on mind lihtsalt valinud täitma mingit rolli. 

Ühise palveelu ja erinevate algatuste intensiivistumine peatab lahkhelid ja veenab inimesi, et selle taga on Jumal ning on vaja mõelda, kuidas koos Jumalaga edasi minna. Oluline on palve, Jumala Sõna ilmutused, jumalateenistused, aga ka isiklikud suhted. Kuidas me üksteist kohtleme? Kuidas me üksteisest räägime? Kui palju andestust ja lahkust on meil teineteise suhtes? Jeesus ütles, et kui maailm näeb, et te armastate üksteist, tulevad ka nemad Jumala juurde. (Jh 13:3435). Ma arvan, et Eestis seda juba tehakse, ja Jumal muudab seda veelgi elavamaks. 


Miks kristlased muudkui uinuvad ja siis jälle ärkavad?


Ka Piiblis joonistub välja omamoodi ärkamise ring. Ma arvan, et meil kõigil võiks olla  ärkamise mõtteviis, mida on väljendatud Piiblis kirikutele saadetud seitsmes kirjas ja Ilmutuse raamatu esimestes peatükkides. Ülestõusnud Jeesus ütleb: “Kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud …” (Ilm 2:4). Peame ärkama justkui selles esimeses armastuses ja innukuses ning sellest lähtuvalt tegutseme edasi. Paraku võtab igapäevaelu suure osa meie tähelepanust endale ning kipume ikkagi leigeks muutuma. Meil ei pruugi alati olla jõudu, et igal ajahetkel hoida Jumalal oma tähelepanu. Seepärast peab kirik kogu aeg rääkima ärkamisest. Me ei saa loota, et ärkamine põhjustab mingeid maagilisi tagajärgi, vaid ärkamine ise on standard, mis ütleb, et tahame näha Jumala parimat, võtta vastu Jumala tõelist armastust ja vabastada seda armastust inimeste sekka võimalikult võimsal viisil. 

Teine põhjus, miks peame taas “ärkama”, on see ajahetk, kuhu oleme inimestena loomisloos jõudnud. Paulus kirjutab roomlastele: “Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist” (Rm 8:19). Ma arvan, et oleme selle ajahetkeni jõudnud. Kuigi tahaksime, et kogu aeg oleks ärkamine, ei suudaks me alati selle hoogu hoida. Vaimses sfääris toimuv liigub justkui lainetena – vahepeal on mõõn ja seejärel tõus –, seda osa ei saa kontrollida. Sellele vaatamata palvetame ärkamise eest, sest see on standard. Ärkamine tähendab, et oleme äratatud armastama Jumalat ja teisi enda ümber.

 

Viimane ärkamine Eestis käis käsikäes vabanemise ja rahvusliku ärkamisega 90ndatel, olles igati loogiline, sest kirik oli ainus koht, kust sai leida kosutust oma hingele. Tänapäeva globaliseeruvas maailmas on Eesti rahvas liikunud pigem idamaiste praktikate suunas, paljudele on kristlus võõras. Kas uue ärkamise käigus murrame uue vaimsuse epideemia Eestis?

Jumala eesmärk on tuua inimesi tagasi enda juurde. Jumal on see, kes valitseb. Ta on kõigi inimeste Isa ja tõeline Looja. Vanas Testamendis on kirjeldatud sarnast olukorda, kus Jumala rahvas, Iisrael, teenib Jumalat, kuid ülejäänud maailm, paganad, kummardavad teisi jumalaid. Kui inimene ei ole näinud Jumala väge, Tema tõelist olemust, eriti seda, et Ta on nende looja, siis ta ei ole võimeline Jumala olemasolu tunnistama. Ainus asi, mis suudab seda muutust suuremas ulatuses esile kutsuda, ongi ärkamine.

Ärkamine on Püha Vaimu voolamine, rohkem, kui oleme harjunud. Ärkamine vallandub siis, kui Jumala rahvas on Jumala kohaloleku ja armastuse väest nii puudutatud, et suudab hakata seda vastu võtma uuel moel. Igaüks, kes läheb selle vooluga kaasa, justkui tõmmatakse Jumala ligiolusse. Püha Vaimuga täitumine on justkui ettevalmistusperiood, millele järgneb laiem evangeeliumi levik. Evangeelium ei hakka levima sellepärast, et jookseme tänavatel ringi ja kuulutame evangeeliumit, vaid seetõttu, et kanname endas Jumala ligiolu, mis nakatab teisi inimesi ja tõmbab neid kaasa.

 

Suvel ja sügisel toimusid Eestis mitmed suured teenistused, mis kandsid nime “Ärkame koos”. Igal õhtul rääkisite pisut erineval teemal ja prohveteerisite paljudele. Sajad inimesed kogesid vaimulikku kasvu, tervenesid, vabanesid deemonitest jne. Kas võiksite rääkida, mida Jumal nendel koosolekutel tegi? 

Õhk oli Pühast Vaimust väga raske ning ma tundsin, et Jumal on väga lähedal ning inimesed on lummatud. Just seda kogeti Apostlite tegude raamatus kirjeldatud nelipühipäeval, kui jüngrid ja apostlid kogesid Püha Vaimu väljavalamist ja said suure väe ja rõõmu. Arguse ja kaotustunde asemel tekkis neis julgus ja vaprustunne ning sealt nad läksid edasi tänavatele kuulutama. Nendel ärkamisteenistustel tundsin end nagu apostlid nelipühipäeval – tajusin suurt Püha Vaimu väge, mistõttu  oli inimesi väga lihtne teenida. Mitmed kirjeldasid, et kirikusse sisenedes tundsid nad Püha Vaimu tuntavat kohalolu. Paljud kohtusid isiklikult Jeesusega inimesed said terveks ja vabaks. Ma ütlesin ühele pastoritest: “Ma arvan, et me hakkame lendama,” sest minus oli selline tunne. Tundsin, et Jumal käivitab midagi, mis pole mõeldud ainult ühele paigale või kirikule, vaid kogu Kristuse ihule Eestis. 

Huvitav oli ka see, et inimesed ei teinud nende teenistuste kohta erilist teavitustööd, aga justkui Püha Vaimu pasunahääl läks välja Kristuse ihu suunas. Paljud inimesed reageerisid sellele ja tulid kokku igalt poolt, et seda kogeda (esimene teenistus “pandi äkitselt püsti” ainult 10 tunniga, ja saal oli rahvast täis – toimetaja märkus). Mul on kindel teadmine, et esimene Püha Vaimu väljavalamine oli justkui katsejooks või eksam, mille kaudu Jumal küsis, kas soovime sellest osa saada ja näha, mis juhtuma hakkab, kui Püha Vaim võtab juhtimise täielikult üle. Novembris toimunud teenistused olid täis küpsust – vahepeal toimus midagi, mis jõudis inimeste südamesse ja Jumal kutsus liikuma uuele tasemele.

Inimesed ikka aeg-ajalt küsivad, kas ärkamine Eestis jätkub. Võimsaid teenistusi kogu aeg ei ole, kuid ma loodan, et midagi tasapisi pinna all pulbitseb ning hakkab ajapikku nagu vulkaan välja purskama. Loodetavasti vabaneb sellega suurem Püha Vaimu väljavalamine. Jumal pole mulle teada andnud, kuidas Eestis see kõik edasi areneb. Kindlasti ei saa Püha Vaimu väljavalamist inimlikult juhtida, sellele saab ainult reageerida.

 

Ärkame koos teenistused Eesti Metodisti kirikus. Foto: Anete Palmik
Ärkame koos teenistused Eesti Metodisti kirikus. Foto: Anete Palmik

 

Osa inimesi kogesid teenistustel deemonitest vabanemist. Paljud pole harjunud selliseid ilminguid pealt nägema, kuid Piibli järgi on see loomulik osa teenimisest. Missugune peaks olema meie hoiak sellistel juhtudel? Kuidas toetada neid, keda Püha Vaim nii võimsal viisil uuendab ja vabastab? 

(Skype’i intervjuu käigus katkeb korraks ootamatult heli). Esiteks igat tüüpi ilming on omamoodi test selles mõttes, et Jumal ilmub viisil, mida meie inimlik loogika alati mõistuse abil ei suuda lahendada ning see esitab meile väljakutse, kuna väljub meie kontrolli alt. Jeesus käis ringi ja vabastas inimesi deemonitest ja tervendas üleloomulikult ning ütles: “Sinu patud on andeks antud.” Hiljem hakati Jeesust ekslikult süüdistama selles, et Ta kasutab kurjade vaimude abi, sest ei mõistetud, missuguse meelevallaga Ta imetegusid teeb. Jeesus aga ütleb, et inimeste reaktsioonid Jumala sõnale võivad olla erinevad vastavalt nende valmisolekule ja südame seisundile. Soovitaksin kõigil olla väga ettevaatlik hinnangu andmisega. Me peaksime olema avatud, alandlikud ja valmis kuulama Jumala häält. Muidugi peaksime eristama ümbritsevaid vaime ja mitte kõike endasse laskma, kuid seejuures me ei tohiks ennatlikult asju hukka mõista.

Teiseks peame mõistma, et kui kuri vaim läheb inimesest välja, siis see on tegelikult väga hea. Mõnikord lahkuvad deemonid vaikselt, kuid vahel dramaatiliselt, kuna ei saa enam varjul olla. Varjatuna saab deemon segamatult “toituda” inimese elust. Kui deemonid saavad avalikuks evangeeliumi kuulutamise ja Kristuse autoriteedi kaudu, siis vahel nad väljuvad dramaatilisel viisil, sest inimene ei oska oma emotsioone selle protsessi keskel kontrollida. Siiski me ei tohiks selliseid ilminguid karta. Piibel ütleb alati, et Jumalat peab rohkem kartma kui inimest. Kui keegi arvab, et ta ei saa minna mõnele teenistusele, sest nimetatud nähtus võib temaga juhtuda, siis on tal rohkem kartust inimeste kui Jumala ees. Kui teil on aukartus Jumala ees, siis pole oluline, mis juhtub. Te näete seda kui vajalikku kogemust, sest Jumal ei tee teile kunagi haiget.

Me ei tohiks väärkasutada neid võimalusi, mida Jumal pakub. Vastupidi, tahame kaitsta, hoolitseda nende inimeste eest ja kohelda neid suure austuse ja lahkusega, kui midagi säärast juhtub. Me ei taha mitte kunagi anda hinnanguid või mõista inimesi hukka, sest võib-olla just sellel hetkel tegutseb Jumal oma armuga. Võib-olla seisavad teenistusel kolm inimest kõrvuti, kellest ainult ühel avaldub deemon ja ta saab vabaks. Teised kaks on pealtnäha “vagusi”, kuigi neil võivad elus olla suured probleemid. Nii nad jätkavad hingeliselt justkui vanglas, kui samal ajal teine inimene saab vabaks. 


(Heli kaob teist korda.) Kas see on juhus, et kui räägime deemonitest, siis midagi juhtub ja ühendus katkeb? (…) Aga kuidas saame tagada, et deemonid inimesest lõplikult lahkuvad?

 

Mõnikord võib küll nii olla. Meie arusaam sellest asjast on veidi vigane, kui arvame, et deemon tuleb ja võtab üle. Kreekakeelses Uues Testamendis on sõna daimonízo, mis tähendab deemonite mõju all olemist. Mõnikord võivad deemonid võtta enda mõju alla suure osa inimese võimetest, mõjutades mitmeid valdkondi tema elus, kuid vahel mõjutavad lihtsalt ühte eluvaldkonda. 

See on lai teema, millest võiks palju õpetada. Deemonite puhul sõltub kõik sellest, kui paljudest asjadest on inimene olnud mõjutatud, kui palju valesid lasknud endasse ning samuti võib see sõltuda sellest, milline on inimese vaimne ja emotsionaalne seisund, mis on teinud teda vastuvõtlikuks valedele. Kõige tavalisem vabastamise viis on Jumala sõna vastuvõtmine, mis tuleb kuuldust. Mõnikord paljastub muutust vajav eluvaldkond Jumala tugevas ligiolus. Vabastuse puhul peame palvetama inimese eest, et murda vaimsed ahelad ning teda ka õpetama ja suunama, et ta mõistaks oma probleemset valdkonda. Inimene vajab abi ka pärast seda, kui deemon on väljunud ja argipäev jätkub.

 

Näib, et deemonid püüavad kopeerida kõike, mis tuleb Jumalalt, kaasa arvatud ärkamist?

Jah, muidugi. Vaenlane püüab inimesi suunata võltsingu poole. Ta ei suuda teha ehtsat asja, kuid ta on väga hea kopeerija. Erinevust näeb alles siis, kui võrrelda koopiat originaaliga. Sellest, kuidas tuvastada tõde vilja järgi, õpetab Jeesus oma mäejutluses Matteuse evangeeliumi seitsmendas peatükis.

Kui ärkamisteenistuste käigus inimesed pöörduvad üha rohkem Kristuse poole, näeme Püha Vaimu vilja kasvavat inimeste elus. See pole ainult heade koosolekute emotsioon, vaid midagi tõelist. Olen käinud sellistel koosolekutel, et pärast tunnen nii suurt igatsust Jeesusele lähemale tulla, tahan kõigile enda ümber andestada, koos palvetada, meelt parandada, elada puhtalt, kohelda inimesi austuse, õrnuse ja lahkusega – tunnen, et see on Püha Vaimu töö. Kui Jumala armastus voolab meie elus, siis see on märk heast ja õigest ärkamisest. Kokkuvõttes pole õige ärkamine seotud sellega, kui palju inimesi kohale tuleb. Teame, et Jeesuse ümber kogunesid suured rahvamassid, kuid ka väga väikesed hulgad. Kõige tähtsam on vili ja inimestesse vabanev Püha Vaimu vägi. Ma arvan, et me püüdleme selle poole, et näha inimeste elus puhast vilja. Jätame ülejäänu Issandale, et Ta saaks esile tuua tulemused.

 

Miks on Jumal valinud praegu ärkamise laineks just Eesti, mitte näiteks sinu kodumaa Rootsi, või Soome, kus on palju rohkem kristlasi?

Ma täpselt ei tea. Ma ei tea ka seda, miks Jumal valis Iisraeli. Ta armastas neid ja ma arvan, et sama kehtib Eesti kohta. Võib-olla on Jumal näinud, kuidas eestlased on palju vaeva näinud ja ustavad olnud. Siin võib olla ka mitu erinevat aspekti. Esiteks Eestis on vaimselt näljased inimesed ja eestlased on avatud. Paljud vaimulikud juhid ja töötegijad juhivad rahvast suure alandlikkusega. Neid huvitab tõesti Jumala riik ning neil pole isiklikke ambitsioone. Teiseks, koguduste juhid on avatud ja soovivad kokku tulla, ühendada oma ressursid, kui võimalus antakse.

Issand rääkis minuga väga selgelt ja ütles, et Ta kasutab Eestit kui lingukivi Taaveti käes, millega ta hävitas Koljati, kes sümboliseeris kurjust. Ma tõesti usun, et Jumal tahab kasutada Eestit näitena teistele rahvastele Euroopas. Eestis on omamoodi ühtsus, teistmoodi ühtekuuluvustunne, sest väljastpoolt tulevad ohud on teid selliseks vorminud. Nii paljud teised rahvad on sajandeid seda maad vallutanud, aga sellele vaatamata rahvas ei ole kibestunud. Kindlasti mõned inimesed on, aga mitte kirikurahvas – kristlastel on suur alandlikkus. Seetõttu Ta võib-olla valis riigi, mis pole nii suur ega nii keeruline. Kui me järgime Tema teed ja suudame Püha Vaimu tähelepanelikult kuulata mõne aasta või aastakümne jooksul, siis näeme palju algatusi Eestis, mis on teistele rahvastele suurepäraseks eeskujuks. Eestis on Jumala rahvas, kes täidab ühist ülesannet.

 

Ärkame koos teenistused Nõmme Baptistkoguduses
Ärkame koos teenistused Nõmme Baptistkoguduses


Pidevalt kuuleme, kuidas Eesti on üks kõige ateistlikumaid riike, kuid paradoksaalselt tahab Jumal just Eestit kasutada. Kui teadlik aga olete teistest ärkamisest, mis üle maailma on toimumas? Kas igal ärkamisel on oma eripära?

Iga ajahetk, olukord, kultuur ja vajadus kutsub esile unikaalse  ärkamise. Jumal valab välja oma Püha Vaimu täpselt selliselt, kuidas on antud olukorras vajalik. Mõnikord kaasneb sellega väga palju üleloomulikku, sest seda pole olnud piisavalt. Teinekord võib olla rohkem armastuse- või andestusega seotud vabanemisi. Jumal tegutseb igas kohas pisut erinevalt, sõltudes sellest, mille poole inimesed püüdlevad ja mida nad on valmis vastu võtma. Ärkamise eripära oleneb ka sellest, mida Jumal soovib konkreetses olukorras esile tuua ja vabastada.

Me peaksime otsima Jumalat selles kohas, kus Jumal meid on määranud elama. Peaksime võtma vastu seda, mida Jumal on meile kohalikul tasandil ülesandeks andnud. Ma tean, et üle maailma on palju ärkamisi ja see on väga julgustav! Mulle meeldib, et USA-s on olnud ülikoolides ja muudes kohtades võimsaid Püha Vaimu väljavalamisi, kus Jumal on võimsalt noori puudutanud.


Mis on Teie sõnum kõikidele eestlastele? Miks võiks igaüks osaleda tulevastel ärkamisteenistustel?

Ma olen kindel, et meil on toimunud mitmeid koosolekuid, millel on tugev vaimne mõju. Püha Vaim ei ole piiritletud ühe kindla inimese, koosoleku või kirikuga. Kes iganes hüüab Jeesuse nime, see kohtub Jumalaga. Ma arvan, et Jumal toob oma rahva nende koosolekute läbi kokku ühise eesmärgi nimel. Ma usun, et kui sa tuled ärkamiskoosolekutele, siis suure tõenäosusega Jumal puudutab ka sind isiklikult ning toob tervenemise, vabastuse, vabaduse, jõu ja uue värskuse su ellu ning samal ajal on sul privileeg olla osa suuremast Jumala plaanist.

 

SAATESOOVITUS: tv7.ee/arkamine
Artikkel ilmus ajalehes Head Uudised kevad-suvi 2024. Küsi ajalehti lähimast kogudusest või telli siit: https://tv7.krik.ee/

 

Ärkame koos teenistused
Ärkame koos teenistused