Meestehommikud

image

Mis motiveerib mehi varahommikul kirikusse minema?

Mehed on koguduses tavaliselt vähem aktiivsemad kui naised. Samas on Eestimaal palvekoosolekuid, kuhu mehed on valmis üheskoos palvetama tulema juba varavalges. Üheks sääraseks on Nõmme meestehommikud, kus käib tänaseks koos ligi sada meest erinevatest kogudustest. Selle kogudusteülese koostöö käigus on üks eestvedajatest, pastor Veikko Võsu õppinud nii mõndagi mehelikkuse ja meestetöö kohta, mis aitab ka teistel mehi paremini mõista. Mis motiveerib mehi varahommikul kirikusse minema?

Intervjueeris Annika Kuusk

Maailma paljudes religioonides näeme arvukalt mehi. Miks tundub kristlaste seas olevat rohkem naisi ja vähem mehi?

Kristlust ma ei tahaks üldse religiooniks nimetada, sest see on tegelikult elav suhe elava Jumalaga. Jeesuse järgimine baseerub armastusel. Jumal on armastus, aga armastust mõistetakse tundena. Tundetasandil on aga naised sõiduvees. Mehed tõmbuvad justkui kookonisse ja ei tea täpselt, kuidas olla. Kui mehed on omakeskis, siis nad avavad ennast.

Ka Eesti kogudustes näeme seda, et naised osalevad aktiivselt erinevates tegevustes. Miks on mehed vähem aktiivsemad?

Tõenäoliselt on sõdadel oma koht. Kindlasti on seda mõjutanud ka 50 aastat kommunistlikku režiimi. Ka esimese vabariigi ajal ei olnud pilt väga palju parem. Küll aga muutus olukord ärkamisajal. Meestega on üks selline asi, et kui midagi toimub päriselt, siis mehed on täie olemusega kaasas. Naised on alalhoidlikumad ja nad hoiavad n-ö tuld üleval ka siis, kui midagi otseselt hetkel ei toimu. Seda näeme ka Jeesuse jüngrite puhul ‒ kui Jeesus risti löödi, siis mehed ütlesid: “Mis siin ikka, lähme kalale tagasi!”

Meie ühiskond rõhutab edumeelsust ja ületöötamine on sageli tavapärane, sest igaüks peab iga hinna eest olema ise oma õnne sepp. Kas see võib olla põhjuseks, miks meestel on raskem tulla kogudusse, sest neil on raske Jumalale alistuda ja anda juhtimine üle?

Mehi toob kogudusse sageli mõni kriis või hoopis perekondlik moment. Näiteks kui naine on kogudusse läinud, siis selle järgi vaatab ka mees, et võib-olla peaks proovima. Kas mehed on orienteeritud tulemusele? Jah, absoluutselt!

Ühiskond ütleb, et Jumalasse uskumine on nõrkadele. Tegelikult on vastupidi – Jeesusesse uskumine on hoopis tugevatele, kes julgevad tunnistada oma nõrkusi ja saada päriselt tugevaks.

See on huvitav fenomen – oma nõrkuste tunnistamine on tugevus. Kui mees näeb enda ees kõrget müüri, milles on väike värav, siis tema esimene mõte on püüda sellest müürist üle minna. Kui üle ja ümber ikka minna ei õnnestu, alles siis mees kaalub, et äkki tasuks väravat proovida.

Me elame vaenlase territooriumil ja vaenlane teeb kõik selleks, et me näeks Jumalasse uskumist nõrkusena. Rokklaulja Alice Cooper on öelnud, et pidutseda, möllata, juua end täis, tarvitada narkootikume on easy (lihtne), aga täie olemusega kristlane olla, on tough cookie (pole pehmodele). Ta on nüüd kristlane, kes on mõlemat poolt kogenud ja teab, millest räägib.

Milline on mehe vaimulik roll perekonnas?

Jumal lõi mehe ja talle kõrvale abiks naise. Tänases ühiskonnas pole sellest absoluutselt populaarne rääkida, aga see mind ei huvita. Tähtsam on Jumala Sõna inimkonnale: mees on juht. See, kas tegelikult ka asjad nii on, sõltub perekonnast – ideaalis peaks nii olema. Vanas Iisraelis ja paljudes tänapäeva peredes on ka nii. Sellised perekonnad toimivad ilmselgelt palju paremini. Siinkohal see ei tähenda, et kui mees on juht ja vastutaja, siis ta on kohe ka despootlik ja autoritaarne. Ei, aga otsustamine on selgelt mehe vastutusalas. Piibel räägib väga selgelt, et mees armastagu oma naist sellisel viisil, et on valmis isegi oma elu tema eest jätma.

Ühelt poolt levib Lääne ühiskonnas üha enam äärmuslik feminism, teisalt räägivad isegi mõned uue vaimsuse viljelejad sellest, kuidas naine peaks jääma rohkem naiselike rollide juurde ja laskma mehel rohkem igapäevaelus otsustada. Tundub, et seda on hakatud kopeerima Piiblist?

Uue vaimsusega tegelejate hulgas on palju siiraid inimesi, kes otsivad oma teed. Ma arvan, et meie koguduse või kirikuna oleme lati alt tugevalt läbi jooksnud, et me seda ehtsat Jumala ligiolu või suhet Jumalaga ei ole ehedalt esile toonud või lasknud paista sellisena, nagu see tegelikult peaks olema. See on üks põhjus, miks on tekkinud palju uut vaimsust. Kõik ei ole seal sellised, kes tahaksid saatanat teenida. Nad otsivad valgust, armastust, harmooniat, õnne jne. Ma ütleksin, et nad on üks otsijate kamp!

Mida arvad olukorrast, kus naine on võtnud oma peres vaimuliku eestvedaja või n-ö pastori rolli mehe passiivsuse tõttu?

Cathryn Kuhlman küsis Jumala käest: “Miks sa mind valisid? Miks sa ei valinud ühtegi meest minu asemele sellesse positsiooni?” See küsimus peegeldab laiemat pilti tervest maailmast. Jumal vastas talle: “Ma tegin ettepaneku mitmele mehele, aga nad ei võtnud seda vastu. Nüüd oled sina selles rollis.” Igal juhul on parem, kui on perekonnas inimene, kes hoiab seda tuld üleval ja suhet Jumalaga elavana. Sellises olukorras on alati lootus, et mees saab ka Jumalaga kokku elaval viisil ning võtab hiljem selle rolli üle. Muidugi siis on vaja naisel tarkust, et see roll talle ka anda. Olen näinud pereemasid pöördumas Jumala juurde ning siis on ka pärast paari aastat pereisa sedasama teinud. On tore näha, kuidas rollid tasakaalustuvad ning siis ka vahel vahetuvad.

Nõmme meestehommikud

Kuidas kaasata rohkem mehi koguduse töösse? Kas peaks kohe aktiivselt kaasama või andma esialgu rohkem ruumi?

Mul on erinevaid kogemusi. Mehed on tegutsejad. Ma olen näinud nii koguduses kui ka meestehommikutel, et mehed soovivad oma territooriumil ennast kindlana tunda. Nad tahavad esmalt vaadata, kuidas asjad toimivad. Seejärel tuleb neid julgustada või vahel ka pidurdada. Mõni mees on väga aktiivne – eriti siis, kui ta on olnud ka ühiskonnas aktiivne ja ettevõtlik inimene. Samas ei pruugi vaimulik kasv kohe sellele järele jõuda. Kahjuks on juhtumeid, kus vastpöördunutele või väga noortele kristlastele antakse koguduses või vaimuliku organisatsiooni keskel teatud positsioon, mille sisse nad pole veel vaimselt kasvanud. Me ei saa eeldada, et väike õunapuu kannab rohkelt vilja – see ei tule kõne allagi, sest puu oksad ei jõua vilju kanda. Samamoodi on ka inimestega – nad peavad saama kasvada.

Teisalt on oht, et kui mees pole ise aktiivne ja teda ei kaasata, siis ta jääb tööst kõrvale. Siin on pastoritel ja töötegijatel vaja tarkust ning oskust suunata. Näiteks üks mees käis meie koguduses päris kaua aega ning ma küsisin temalt, kas ta soovib teha otsuse Kristuse kasuks. Ta vastas: “Tead, Veikko, las ma olla. Kui ma olen valmis, siis …” Täpselt nii oligi. Hetkel, kui ta oli valmis, siis ta tuli ja ütles ise, et tahab saada ristitud.

Missugune keskkond toetab mehi vaimulikult kõige paremini?

Meeste keskkond. See on väga lihtne. Julgen seda väga kindlalt väita pärast 6,5 aastat Nõmme meestehommikuid. Mehi toetab meeste keskkond.

Kas tõesti see toimib, kui kokku tulevad täiesti eri vanuses mehed erinevatest valdkondadest?

Jah, meil on mehi firmajuhtidest kuni kodututeni. Meil on nii kunsti- kui ka äriinimesi. Meil on noori mehi noortekogudustest. Meil on eakaid, kellest vanim on 92-aastane. Meil käib koos mehi pea kõikidest konfessioonidest. Nõmme meestehommikul käib koos tõesti väga kirju seltskond.

Nõmme meestehommikud

Mis kõige paremini töötab?

Meestega saab kõike teha. Kui neid kaasata, siis väga mitmed ulatavad kohe abikäe. Meestele tõesti meeldib asju teha. Neil on loomuomane vajadus asju parandada. Meil pole saunaõhtuid, aga meil on erinevaid spordiüritusi ja koosolekuid. Kui üheskoos kogutakse raha kellegi jaoks, siis tehakse seda kogu hingest. Näiteks me aitasime ühele lastekodupoisile ehitada ilusa kodu. Mõni andis 5 eurot, öeldes, et tal pole väga midagi anda, aga ta tahab ikkagi anda. Need on kõige kallimad viis eurot Jumala silmis. Ehitusega seotud inimesed ütlesid, et kogumaksumus läheb kindlasti kaks korda suuremaks. Raha tuli kokku nii, et jäi 30 eurot üle. Kui Jumal midagi teeb, siis täpselt.

Tihti on olemas tahe meestetööd teha, kuid pole eestvedajat. Kuidas leida koguduses meestetöö tegijaid?

Vaimuliku töö puhul on kaks eestvedajat alati parem kui üks. Kolm on veel parem. Meestehommikud sündisid ka kolme mehe kokkusaamisest. Midagi sünnib siis, kui on igatsus midagi teha ja Jumalaga rohkem kokku saada. Kui sellised asjad sünnivad Jumala Vaimus, siis need hakkavad tasapisi kasvama.

Mis motiveerib mehi koguduses aktiivsemalt kaasa teenima?

Mehed on reeglina tulemusele orienteeritud. Nad tahavad näha, et kõigel tehtul oleks mingisugune tulemus. Koguduse sees on üks huvitav nähtus. Kui alistud Jumalale, nõustud oma elu altarile panema, siis sellele järgneb tõeline elu – see, mille Jumal on tegelikult plaaninud inimese jaoks.

Kui Jumala Vaim täidab inimese, siis tegelikult toob Ta inimese algse olemuse esile. Seda on oluline mõista, sest paljud, nii mehed kui naised arvavad, et Jumal hakkab neid piirama. Tegelikult tuleb aru saada sellest, et ilma Temata oleme ise endale piirid seadnud. Kui Jumal tuleb inimese ellu, siis sellega kaasneb võime olla päriselt vaba.

Kõike seda saadab inimese vaba valik. Pauluski ütleb, et ma võin teha kõike, aga kõigest ei ole kasu. Inimese tegelik olemus avaldub siis, kui ta puutub kokku Loojaga, kes kõik ümbritseva on loonud. Püha Vaim toob välja selle, mis on muidu varjus olnud.

Sageli levib väärarusaam, et enne kogudusse tulekut peab inimene olema laitmatult püha. Seetõttu ei julge paljud üle ukse astudagi. Kas tegelikult võiks kogudusse tulla sellisena, nagu oled?

Absoluutselt! Esiteks, ole selline, nagu sa päriselt oled. Teiseks, lase Jumalal teha endaga tööd. Kui Jumal mehi täidab, siis nendest tuleb välja uskumatult palju loovust ja tõelist mehelikkust. Tulla sellisena nagu sa oled – see on tegelikult ainuke võimalus. Mõned püüavad tulla nii, et teevad ennast enam-vähem korda. Jumal ütleb, et sinu enda õigus on kui räpane kalts. Tule nii, nagu sa päriselt oled! Teda ei huvita, kui ilusti me suudame end pühapäeval riidesse panna või kas lips on ees. Jumalat huvitab see, mis on su südames. Uus Testament räägib palju sellest, et Jumal vihkab silmakirjalikkust ja kahepalgelisust.

Meenub üks uskumatu lugu. Uksest astus sisse mees, kelle elu oli täiesti varemetes. Tal olid kõik peresuhted katki, ta oli kaotanud töö, tal oli depressioon ning ta oli väga ligidal sellele, et oleks võtnud endalt elu. Siis toimus temaga suur muutus. Ta hakkas igal teisipäeval käima järjepidevalt meestehommikutel ning iga kolmapäeva hommikul käis ta ühes kirikus lugemas Jumala Sõna kaks tundi järjest tühjale saalile. Lisaks tegi iga tööpäeva hommikul kell 6 hommikupalveid. Mõnikord tuli kokku viis-kuus inimest, vahel oli ta üksi. Ta tegi seda kõike 1,5 aastat järjest ning selle tulemusena teda kutsuti ühe uue alustava koguduse esimeheks. Ta elu hakkas täielikult muutuma, tema suhted tervenesid nii laste kui ka abikaasaga. Ta sai endale korraliku erialase töö ning ta on seal väga edukas. Täna räägib ta imedest ja sellest, kuidas Jumal juhib tema elu. See mees on tulnud läbi sügava oru, kuid täna ta on rõõmus ja täis elu. Jumal on kõik taastanud.

Kuidas on meestel suhe ülistuslauludega?

Meestehommikutel mehed alati laulavad koos ülistuslaule. Kui noored neiud juhivad koguduses ülistust ja lähevad väga sügavalt vaimulikus mõttes ülistusse sisse, siis väljastpoolt võib tunduda, et see on loodud ainult naistele. Kui mehed puutuvad kokku Püha Vaimuga, siis on olukord juba muutunud. Teisalt mõnikord ei mõisteta ka laulude sõnu. Ma ise mäletan seda hetke, kui esmakordselt kuulsin räägitavat Kristuse pruudist. Ma ei saanud üleüldse aru, mis pruudist jutt käib. Kui räägitavast vaimselt aru ei saa, siis see võib tekitada väärastunud pildi ja valearusaama.

Meestele soovitan ma üht – iga mees, kes tahab ehtsat, mehelikku kogemust Jumalaga, võiks ära käia Iisraelis. On vaja näha seda väärisõlipuud. On vaja näha, kuidas juudid Jumalat kummardavad. Neid ei huvita, kas väljas on 30 või 40 kuumakraadi. Nad panevad ikka oma kaabud pähe.

Jumalasse uskumine ei ole feminiinne asi, vaid väga maskuliinne ja tugevust nõudev. See on armastus, mis annab ära. See on Kristuse eeskuju. Mis on mehelikkus? Korkida kast õlut lahti või teha midagi muud? Vaadata teisi naisi? Võistelda teiste meestega uhkema auto, maja, vms nimel?

Minu jaoks ei ole sellel mehelikkusega erilist pistmist. Need asjad pigem näitavad seda, kuidas su oma himud sind kontrollivad ja kuidas su elus domineerivad destruktiivsed asjad – see pole kuidagi mehelik.

Miks on Nõmme meestehommikud edukad?

Mida edu all mõista? Edu pole kvantiteet, vaid kvaliteet. Me palume alati, et Jumala Vaim oleks meie keskel. Me täname Püha Vaimu. Meil ei ole oma programmi, vaid me anname kõik üle Jumalale.

Tähelepanuväärne on see, et aastatega on Jumal kõike seda vorminud. Alustasime piiblilugemise ja palvetamisega. Seejärel tuli juurde hommikusöögiosadus, mis toimib väga hästi. Hiljem lisandus ülistus, seejärel tulid palvesoovid ning hiljem palverätikud. Me palume, et Jumal oleks ise võõrustaja – meil on see selge taotlus. Jumal ütleb, et kui sa tuled Tema ligi, siis Ta tuleb sinu ligi. Me võtame tõesti Jumala sõna nii, nagu see on.

Mul on kaks soovitust: esiteks, kutsuge Püha Vaim endi keskele ning teiseks on väga hea koos süüa. Ma ei pea silmas krõpse ja küpsiseid, vaid korralikku söögikorda – ühiselt süües tekib eriline osadus ja meeste jaoks on söömine igati tähtis.

Missugused on olnud kõige meeldejäävamad hetked?

Hetkel meenub üks erakordne lugu. Nõmme meestehommikule tulid kaks heas füüsilises vormis umbes 30-ndates meest, kes olid kergelt alkoholijoobes. Keegi oli soovitanud neile kohale tulla. Üldiselt me alko- või narkojoobes inimesi vastu ei võta, et vältida ohtlikke olukordi, seega läksin nendega rääkima. Üks meestest ütles, et soovib minuga isiklikult vestelda ning me läksime kontorisse. Ta rääkis, et on palgasõdur, snaiper, oma elukutse tõttu näinud palju siit ilmast lahkumist. Ta tuli just ühelt sõjaliselt missioonilt ning ei suutnud oma peast ühte pilti mitte kuidagi kustutada. Ta puhkes nutma. Oma viimasel missioonil oli ta sunnitud olnud tegema midagi, mis karastunud sõduri täiesti murdis. Sel hetkel nägin enda ees meest, kelle hing oli täiesti katki. Ma ütlesin, et praegu me saame lihtsalt kogu südamest paluda andestust ja lepitust Jumalalt. Me palvetasime sealsamas ja ta rahunes. Andekspalumises on jõud ja vägi. Pärast seda algas meestehommik ning seal rääkisin kõigile selle loo. Kõik mehed kogunesid tema ümber palvetama. Me kogesime lihtsalt kirjeldamatut Püha Vaimu ligiolu, mis tõi suure rahu. Ma kuulsin, et see mees käis teisel kogunemisel ka, aga rohkem ma temast pole kuulnud. Loodan, et tal läheb hästi. See lugu jääb alatiseks meelde.

Siin on tõesti aastate jooksul käinud väga palju erinevaid mehi ning oleks veel palju lugusid jagada. On rõõm ja privileeg näha, et Jumal tegutseb võimsalt ja elud saavad muudetud.

Nõmme meestehommikud toimuvad teisipäeva hommikuti kell 6.30 Nõmme Baptistikoguduses aadressil Puuvilja 4, Nõmme.

Saatesoovitus: “Isanda lauas” – Taivas TV7 tegevdirektor Martti Ojares vestleb meestega, kellel on olnud huvitav elukäik.

Uuel hooajal tulekul ka uus saatesari eesti meestega!

Nõmme meestehommikud

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga