28.03 üleriigiline Meie Isa palve kooslugemine 11.45

image Meie Isa palve kooslugemine

28.03 kell 11.45 palvetame kõigi eestimaalastega samal ajal Meie Isa palve! Kutsume igaühte liituma selle sündmusega just seal, kus ta parasjagu viibib! Vaata otseülekannet Taevas TV7 telekanalilt, mobiilirakendusest, neti-TV-st või Youtube’i kanalilt.

Eesti riigi hümnis on sõnad: „Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa …“
Soovime ühiselt seista oma maa ja rahva eest, palvetades kõik koos. Me ei pea ootama, kuni jõuame kaevikutesse (seal palvetavad kõik), et siis seal paluda oma maa ja rahva eest: „Meie Isa, kes Sa oled taevas …“  Praegu on meie maal veel rahu aeg. Me kõik soovime, et rahu püsiks. See rahu ei ole ainult organisatsioonide ja ühenduste käes, vaid rahu on Jumala käes! Palume ühiselt, ühel meelel!

Igaüks Eestimaal võiks teada Meie Isa palvet. Ei ole vahet, kas oled kristlane, agnostik või ateist. Meie Isa palve on kõigile ja igaks eluolukorraks, olgu selleks sünd, surm, laulatus, sünnipäev, rõõm või meelehärm!

Ühisel palvel on vägi. Kui me koos palume Jeesuse õpetatud sõnadega, siis usume, et meie  maa ja rahvas on hoitud.

Mis on Meie Isa palve?

Meie Isa palve on üks olulisemaid palveid, mida palvetatakse üle kogu maailma erinevates kristlikes kirikutes. Jeesus Kristus õpetas meile Meie Isa palve, kui Ta ütles: „Ja teie palvetage siis nõnda!“ See palve aitab meil austada Jumalat, otsida Tema tahet, andeks anda ja andeks saada, luua ühendus kaasinimestega, väljendada meie igapäevaseid vajadusi ja hoiduda kurjast ja kiusatustest. Palve loob sügavama vaimse ühenduse Jumalaga ja kaasinimestega ning annab meile üleloomuliku väe muutuda ja Teda järgida.

Meie Isa, kes Sa oled taevas
Me teame, et oled meie Isa, kes meid on loonud.

Pühitsetud olgu Sinu nimi
Aita meil mõista Su nime pühadust.

Sinu riik tulgu
Ava meie silmad ja kõrvad, et mõistaksime, et Sinu riik on meie sees.

Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal
Aita meid, et oskaksime oma tahtmist Sinu omaga kooskõlla viia!

Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev
Anna meile avatud süda teiste inimeste ja nende vajaduste märkamiseks!

Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele
Hoia meid isekusest ja aita meil kõigile andestada!

Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast
Päästa meid kiusatusest teha pattu ning sellest, et meid ei asetataks raskesse või väljapääsmatusse olukorda. Kaitse meid kõige kurja eest!

Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti

Oled meidki kutsunud oma taevasesse riiki, et võiksime seal igavesti elada. Sa tahad meie kaduvuse vahetada igavese elu vastu.
Oled andnud meilegi väe saada võitu kurjast ja armastada oma ligimesi! Me täname ja kiidame Sind!

Aamen!
Algkeeles tähendab see “jah, see on tõsi”, viidates, et öeldu on usaldusväärne ja kindel, see kinnitab, et kõike öeldut on mõeldud tõsiselt.

AJAKAVA

11.40 Kirikukellad kõikjal Eestis hakkavad lööma ja algab otseülekanne

11.45 Birgit ja bänd esitavad Tõnis Mäe laulu «Palve»

11.49 Meieisapalve ühislugemine

11.50 Ott Lepland esitab laulu «Võitmatu»

12.00 Ülekande lõpp


Rohkem infot leiad: www.meieisapalve.ee
Meie Isa palve meeskond