Prohveteering saates “TV7 jälgedes” osa 46

Allikas: Maurice Sklar

Kallid sõbrad,

Rosh Hashanahi ajal, mis on juutide uusaasta õhtul (paar nädalat tagasi, 2. oktoobril), tuli mulle poole öö ajal Issanda sõna:

Hoiata Ameerikat ja kõiki rahvaid. Hoiata langenud ja kompromissi aldist kogudust selle eest, et kohus on peagi tulemas!

Kogudus saab kogema suurt tagakiusu. Antikristuse vaim ja selle haare inimeste üle tugevneb päev-päevalt ja peagi saabub Saatana tähetund, mil ta petab kõiki rahvaid. Antikristuse vaim seisab tugevalt vastu minu võidmisele, mis voolab minu Ihus, minu Pruudis – minu poegades ja tütardes, kes saavutavad üks päev täie võidu. Tõelised usklikud eraldatakse mittetõelistest, nii nagu nisu eraldatakse aganatest. Tohutud rahvahulgad saavad veel päästetud viimase otsustamise hetkel. Teilt võetakse kõik õigused ja vabadused, mida peate täna iseenesest mõistetavaks. Ainuke valik, mis teile jääb, on valik ärkamise või kohtu vahel. Taoline armuaeg, mis sallis ilma tagajärgedeta patus elamist ja kompromisside tegemist, on möödas. Nagu Piibliski öeldud – kohus saab alguse Issanda kojast. Seejärel taastatakse Iisraeli algne positsioon kogu maailma nähes ja hakkan pühas vihas mõistma kohut kõigi rahvaste üle, nagu Piiblis on väga selgelt prohveteeritud.

Vaimne ja religioosne ebajumalateenistus kasvab mitmekordseks ja petab kohtupäeva lähenedes paljusid. Te elate prohvetlikul südaöö tunnil. Jookske Jumala armutrooni ette ja parandage meelt kõigist oma pahedest, seniks, kuni on veel aega. Mida te siis teete, kui uksed suletakse ja algab suur viletsuse aeg? Oh, mu rahvas, paluge minult topelt annust õli oma lampidesse. Ma tulen üsna pea, et võtta oma võidukas mõrsja siit hukas maailmast ja viia teid enese juurde igavesse koju, nagu olen lubanud. Seetõttu olge jätkuvalt eraldatud mulle. Pidage ustavalt vastu kuni lõpuni ja te saate krooni, mis ei tuhmu iial.

Kaasaegsete majandussüsteemide juured on pärit Paabelist ja kukuvad peagi kokku, sest nad ei pea vastu kontrollimatule ja tohutule ülemaailmsele võlakoormale. See aga sillutab teed „uuele maailma korrale“. Tänapäeva vaimne, poliitiline ja majanduslik süsteem ei ole tingimata uus, vaid see viib inimkonna antikristuse orjusesse, kus kõik peavad ellujäämise nimel teenima antikristust.

Oo, mu rahvas – võta kuulda mu hoiatusi! See aeg on nüüd käes!

Olgu teie aarded igavestes asjades, sest siis on te süda hoitud ja te võite põgeneda tulevase viha eest. Ärge armastage praegust maailma ja selles olevaid asju, vaid kinnitage oma pilk taevastele asjadele, mis püsib igavesti. Neid ei saa teilt keegi röövida.

Iisraeli vastu puhkeb peagi avalik sõda ja suur hulk inimesi hukkub Iisraelit ümbritsevates araabia maades. Damaskus hävib täielikult ja seda ei ehitata enam kunagi üles, nagu ma olen seda ette kuulutanud Jesaja 17. peatükis.

Tegin Teises maailmasõjas võitlejatega lepingu, mille kohaselt lubasin kinkida Euroopale ja Ameerikale 70-aastase rahuaja ja turvatunde NATO tiiva all. Seda seetõttu, et need rahvad peatasid Natsi-Saksamaa ja aitasid kaasa Iisraeli riigi sünnile. See 70 aastat on nüüd möödas.

See hukka läinud põlvkond on unustanud minu. Te teenite deemoneid ja kurje vaime, aga mitte mind. Te olete pööranud mulle selja. See rahu õnnistus saab peagi läbi! Psalmid 83 ja Obadja kiri lähevad täielikult täide. Seejärel ka Hesekieli 38. ja 39. peatükk. Ma alandan ka Iraani, Venemaad ja nende liitlasi, kuna nad üritavad ikka ja jälle hävitada minu rahvast.

Ma hävitan kohe kindlasti sõjakad islami valitsused, mis terroriseerivad Lähis-Ida ja paljusid rahvaid. Iisrael on kui minu peibutuspart, millega ma püüan rahvaid lõksu. Ma tõusen ja võitlen kui sõjamees, kaitsmaks seda lepingut, mille ma sõlmisin Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga.

Nii nagu teie olete teinud Iisraelile, nii teen mina ka teile.

Iisraeli igavesed vaenlased – kuulge Issanda sõna! Te saate lüüa! Te kukute ja hävite kogu maailma silmis ega tõuse enam kunagi! Siis saavad kõik teada, et mina olen kõige kõrgem Jumal; ma olen püha Jumal. Ma olen Iisraeli püha, nii nagu mu Sõnas on selgesti öeldud. Ma olen juba algusest peale teada andnud, mis hakkab lõpus sündima. Kõik, millest on kirjutatud, läheb täide.

Kogunege kõik rahvad Iisraeli orgu, mida kutsutakse Harmagedoniks, et võiksin teie üle seal kohut mõista. Tulles maa peale oma kuningriiki rajama, hävitan ma oma suu mõõgaga kõik, kes mind, minu rahvast ja minu maad vihkavad. See pole mingi muinasjutt või religioosne müüt. See kõik läheb te endi silme all sõna sõnalt täide. Miski ei takista neid asju üsna peagi sündimast!

OH MAA, MAA, MAA – KUULE ISSANDA SÕNA!“

Jeshua Messias