Nägemus 2017. a Euroopast

Piibliõpetaja Shaukat Anjamini prohvetlik nägemus 8. detsembril 2016:

2017. aastat iseloomustab ebakindlus ning Euroopas leiab kandepinda üha kasvav ühiskondlik rahulolematus. Esimesena nägin, et kristlasi survestatakse, põlatakse ning mitmed kristlased taganevad avalikult oma usust. Palvetage, et Kristuse ihu oleks valvel ja pühitsetud. Teisena nägin, kuidas Soome kaitseinglid võitlesid pimeduse vägede vastu ning vanaemad ja vanaisad põlvitades palvetasid Soome eest. Nende palved andsid inglitele jõudu Soome kaitsmiseks. Leian, et siiski on vaja jätkata palvetamist ning ka noored ja keskealised peaksid põlvitama ja palvetama oma riigile Jumala armu ja kaitset. Kolmandaks nägin, nagu Soome puhulgi, kuidas Euroopa eest vastutavad Jumala inglid võitlesid pimeduse inglitega. Viimaseks nägin, et 2017. aastal kogeb Euroopa tugevat raputust, kui kristlased ei paranda meelt ega palveta.

2. Ajaraamatu 7:14: “ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa.”

Euroopa suurlinnad on terrorirünnakute peamiseks sihtpunktiks. Seisame hetkel silmitsi maailma ajaloo lõppjärguga, mil täitub piiblikirjakoht Tiituse 2:13: “oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist.”

Kristuse kogudus peab olema valmis päästma hingi Kristusele, sest lõpuaja lõikus on käes!