Läbiminemiseks vajaminev usk

Milline on su reaktsioon, kui sind tabavad rasked ajad?

Kuigi otsetee otsimine ebamugavustest välja võib tunduda ahvatlevana, pole see üldsegi see, mida Jumal meilt ootab. Ta ootab pigem seda, et Ta lapsed alistuks jätkuvalt Talle, kuigi see ei pruugi veel tähendada kannatuste lõppu. Jumala tahe on, et hoiaksime jätkuvalt pea püsti ja pürgiksime vaatamata valule edasi.

Paljude uute usklike jaoks võib see osutuda šokiks. Olles pannud kogu oma usu Jeesusesse, on nad sageli üllatunud, kui neid tabavad ootamatud raskused. See on täiesti vale arusaam, et niipea kui oled hakanud uskuma Jumala Poega kui oma Issandasse, ootab sind kerge elu. Piibel kinnitab seda. Jeesus ise kuulutas, et peale Tema leidmist valmistab maailm meile palju häda ja südamevalu (vt Johannese 16:33).

Jaakobuse 1:2 öeldakse meile, et peaksime pidama oma katsumusi „lausa rõõmuks“. See on võimalik vaid siis, kui näeme oma raskusi läbi Jumala silmade ja võtame neid kui võimalusi isiklikuks kasvuks. Usk, mida pole pandud proovile on nõrk ja ebaefektiivne. Nii nagu lihastreeningus, treenitakse ka meie usku vastupanuga. Võttes raskusi targalt ja kannatades neid jumaliku visadusega, kogeme õnnistusi, mida poleks eales võimalikuks pidanud.

Oma võitluste lõpus näeme Jumalat seismas meie autasuga – elukrooniga (vt Jaakobuse 1:12). Spordimaailmas võrdub see elukroon Jumala kuldmedaliga, mis antakse hästi tehtud töö eest. Kas sa igatsed kogeda Jumala tunnustust oma vaimse võidu üle? Selleks mine läbi raskuste ning saa teada, mis ootab teispool katsumusi.

Autor: Dr Charles F. Stanley