Kurdid kannavad evangeeliumi üle kogu maailma

TV7 misjoniteemalise saatesarja “Maitse misjonit” aluseks on võetud Eesti Evangeelse Alliansi 2018. aasta misjonikalender, milles tutvustatakse läbi Eesti kunsti ja eri maade toiduretseptide Eestist läkitatud välismisjonäride tegevust ja elu-olu, samuti eesti kristlaste algatatud MTÜ-de tegevusi Aafrikas ja Aasias.

Seekordses saates tuuakse vaatajateni lood Eesti kurtide misjonist. Tööpõld on lai, sest kurtide hulgas on üle maailma ligikaudu 2% kristlasi, kuid just viipekeele kaudu on teineteise mõistmine eri rahvusest kurtidele oluliselt lihtsam kui kõnekeelega. Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku oluliseks töövaldkonnaks on nii sise- kui välismisjon, milles osalevad nii kurdid ise kui kuuljatest töötegijad. Riho Kurg, kurtide kristliku organisatsiooni WDAG (World Deaf Assemblies of God) asepresident ja Euroopa koordinaator julgustab kurte üle maailma jõudma evangeeliumiga teiste viipekeelsete kurtideni. EKNKst on välja läinud ka ainulaadsed kurtidest evangelistid ja misjonärid Vitali ja Margit Taks, kes on kuulutanud evangeeliumi nii Venemaal, Skandinaavias, Euroopas, USAs kui Hiinas. Nende eeskuju tõttu on kurdid hakanud uskuma, et ka nemad suudavad evangeeliumi kuulutada ja on aktiivselt hakanud rajama kogudusi.

Apostlite teod 1:8: “vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.”

Saade on eetris neljapäeval, 6. septembril kl 20.30