Evangeelium on kõigile mõeldud Jumala kingitus

Taevas TV7 on nüüdseks olnud Eestis eetris juba pea 6 aastat, kuuludes suuremasse telekanali perre TV7 Group, mis alustas oma tegevust 12 aastat tagasi Soomes. Lisaks eestikeelsele telekanalile kuulub sinna alla ka soome- ja rootsikeelne telekanal. Eestikeelset Taevas TV7 kanalit näeb nii kaabelvõrgust kui ka interneti kaudu.

TV7 sündis tänu Jumala antud nägemusele, mis oli ja on jätkuvalt suur Jumala ime. Nägemus puudutab evangeeliumi levitamist kogu maailmas elektrooniliste meediakanalite kaudu. Hetkel teeme seda Soomes, Eestis ja Rootsis.

TV7 programmist moodustavad suurema osa piibliõpetus- ja eestpalvesaated, arutelusaated vaimsetel teemadel, inimeste isiklikud tunnistused ja dokumentaalsaated. Üha enam jõuab eetrisse ka eestlaste omasaateid, nagu näiteks „Pastorid areenil“, „Jumala jooksutüdrukud“, isiklikest kogemustest rääkivad saated ja dokumentaalid. Kõik välismaine toodang tõlgitakse ja see läheb eetrisse eestikeelsete subtiitritega.

TV7e teeb eriliseks ka oma toimetus ja stuudio Jeruusalemmas, kust lähevad igal õhtul eetrisse värsked uudised Iisraelist ja Lähis-Idast. TV7 „Iisraeli uudised“ avavad unikaalse akna kõigile neile, kes on huvitatud Lähis-Idas toimuvast.

Kristlik meediatöö kulgeb pidevalt vastuvoolu tänapäeva üha ilmalikuma ühiskonnaga. Olen kohanud Eestis inimesi, kes pole elu sees kuulnud midagi Piiblist ega tea ka midagi Jeesusest. Ometigi on Kristus kogu maailma valgus ja ainus püsiv lootus. Iga inimese igavikulisest seisukohast lähtuvalt on Jeesus igati tähtis nimi. Piibel ütleb, et ainult usu kaudu Jeesusesse on inimesel võimalik pääseda. Piiblis on öeldud sedagi, et: „Kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse.“  Inimene on loodud igaveseks olendiks, kelle hing läheb peale surma kas igavesse hukatusse või Jumala juurde taevasse. Jeesus on uks ja tee Jumala juurde. „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.“

Nii TV7 Eesti kanali kui ka lehe toimetus asub Tallinnas, kus pannakse paika kogu saatekava, tõlgitakse saated eesti keelde ja tehakse eestikeelseid omasaateid.

Kõik TV7 kanali ressursid lähtuvad ainuüksi televaatajate annetustest. Eesti televaatajate annetused katavad 1/3 TV7 Eesti kanali kuludest – ülejäänud 2/3 on kaetud Soome annetajate poolt. Mida enam aga suureneb annetuste hulk, seda kindlam on ka TV7 tegevuse jätkumine ja uute eestikeelsete saadete tootmine.

Õnnistatud hetki TV7 seltsis ja rõõmu-rahu su ellu!

 

Martti Ojares
TV7 Groupi peadirektor