Eetris saatesari “Jumala projekt”

Sageli erinevaid õpetusi kuuldes võime leida end hoidmas käes tükke vaimulikust elust, seejuures teadmata, mis on see raam, milles need üksikud tükid moodustaksid terviku. Mõistes Jumala suurt plaani, saame teada, milline on selles meie ja mis Jumala osa ning saame elada eesmärgistatud ja rahuldust pakkuvat elu.

Antud 8-osalises saatesarjas uurivad Mart Metsala ja Veikko Võsu inimese olemust, eesmärki, rolli siin maailmas kui tema ühendust kõige Loojaga.

Apostlite teod 17:24-25: “Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes taeva ja maa Issandana ei ela templites, mis on kätega tehtud, ega lase ennast ka inimkätega teenida, nagu oleks tal midagi vaja, – tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik.”

Koguja 3:11: “Kõik on ta omal ajal hästi teinud; ta on nende südamesse pannud ka igaviku, ometi ilma et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni.”

Saade on alates 6. augustist eetris pühapäeviti kl 20