Jumala meisterplaan Iisraeli nafta ja gaasiga

Jesaja 45:3-4: “Ma annan sulle pimeduse varjust varandusi ja peidupaikadest aardeid, selleks et sa teaksid, et see olen mina, Issand, Iisraeli Jumal, kes sind on kutsunud nimepidi. Oma sulase Jaakobi ja oma valitu Iisraeli pärast ma kutsusin sind nimepidi ja andsin sulle aunime, ehkki sa mind ei tundnud.

“Palvetasin patusepalve, et Jeesus tuleks mu südamesse ning Jumal ilmus välja. Ta ilmus viisil, mis raputas mind täielikult.” meenutab John Brown, praeguseks ettevõtte Zion Oil & Gas rajaja. Olles kord koguduses Assembly of God, tuli tema juurde mees, kes ütles: “Jumal pani mulle südamesse rääkida sinuga Iisraelis olevast naftast.” Tol hetkel oli John sõnumi osas üsna skeptiline, kuid nüüdseks kinnitab ta, et see mees oli tõepoolest Jumala poolt läkitatud, isegi kui alul kahtles John selles sügavalt.

Saade “Siioni nafta ja gaas” on eetris neljapäeval, 16. novembril kell 19.45