Dokumentaalsaade “Viimane reformatsioon”

Mida kujutab endast usule tulemine? “Last Reformation” on dokumentaalsaade, mis julgustab kogudust elama nagu seda tegid algkristlased pärast Jeesuse teenimistööd.

Apostlite teod 17:24: “Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes taeva ja maa Issandana ei ela templites, mis on kätega tehtud.” Kogudus ei ole hoone vaid inimesed nagu sina ja mina.

Torben Söndergaard on pealtnäha tavaline Taani mees, kes hüüdis kord Jumala poole igatsusest näha Tema kogudust tegemas sama, mida algkristlased. Sellest sai alguse hetkel ülemaailmseks saanud teenimistöö, mille läbi inimesed saavad Jumala väe läbi terveks, vabaks kurjadest vaimudest ja patust ning leiavad oma kutsumuse Jumala riigis. “Evangeelium on kõige aluseks ja selle osas me ei tee kompromisse,” kinnitab ta, “seetõttu peab igaüks, kes tahab Jeesust järgida, sündima veest ja vaimust.”

Mis on tänapäeval Jumala koguduse ehk Kristusesse uskujate meelevald ja ülesanne selles maailmas?

Markuse evangeeliumis 16:17 öeldakse: “Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli,  tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks.”